Pietų Sudane mirė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto darbuotojas lietuvis
Pie­tų Su­da­ne sek­ma­die­nį mi­rė Tarp­tau­ti­nio Rau­do­no­jo Kry­žiaus ko­mi­te­to dar­buo­to­jas Val­das Sen­kus.

Lietuvis čia dirbo Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto misijoje, deleguotas Didžiosios Britanijos Raudonojo Kryžiaus.

Remiantis Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetu, jo mirtis nėra susijusi su konfliktu Pietų Sudane, skelbia Lietuvos nuolatinė atstovybė Ženevoje.