Petras Gražulis: pirmadienį pasitrauksiu iš „tvarkiečių“ partijos
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ il­ga­me­tis na­rys šeš­tą ka­den­ci­ją Sei­mo na­riu ren­ka­mas Pe­tras Gra­žu­lis nuo pir­ma­die­nio trau­kia­si iš par­ti­jos. Jis taip pat mąs­to apie ga­li­my­bę aps­kri­tai ne­be­da­ly­vau­ti ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je. 

„Kadangi Paksas (buvęs parlamentinės partijos lyderis, per apkaltą iš prezidento pareigų pašalintas europarlamentaras Rolandas Paksas – BNS) išstojo iš partijos, irgi pirmadienį traukiuosi iš partijos. Partija tapo klanine partija. Kai ji buvo kuriama daug kas į ją stojo dėl Pakso. Dabar nieko bendra nenoriu su tuo klanu turėti“, – šeštadienį BNS pareiškė P. Gražulis, būdamas Klaipėdoje, kur vyksta partijos kongresas, renkantis naująją jos vadovybę.

P. Gražulis sako nesantis R.Pakso kuriamo visuomeninio judėjimo steigėjas ir nežino, ar prie jo šliesis: „Nieko nekalbėjau, nieko negalvojau“.

Tačiau P. Gražulis sako abejojantis, ar jam verta toliau likti aktyvioje politikoje.

„Šiandien dar nieko nesakau. Reikia sudėlioti permąstyti ir tada galvoti. Per dieną po kelis kartus esu puolamas, juodinamas, darysiuos gal kokią paklausą, ar yra mano palaikymas žmonių, nes žmonės labai nuteikti prieš mane, jeigu nebus, be abejonės, niekur nebedalyvausiu. Jeigu bus palaikymas, galvosiu“, – teigė P. Gražulis.

Jis dabar priklauso Mišriai Seimo narių grupei, nes gegužę iš savo gretų jį pašalino „tvarkiečių“ frakcija.

P. Gražulis yra pagarsėjęs homofobiniais pareiškimais.

Vasarą paaiškėjo, kad parlamentaras turi nesantuokinį vaiką. Žiniasklaida pranešė, jog buvusi Seimo nario mylimoji kaltina politiką nesirūpinant dukra.