Penkių Baltijos valstybių pajūryje bus įžiebti šimtmečio laužai
Šeš­ta­die­nį pen­kių Bal­ti­jos vals­ty­bių pa­jū­rį nu­švies šimt­me­čio lau­žų gran­di­nė – to­kiu sim­bo­li­niu bū­du bus pa­mi­nė­ta Bal­ti­jos ša­lių drau­gys­tė ir Lie­tu­vos, Lat­vi­jos bei Es­ti­jos vals­ty­bių at­kū­ri­mo šimt­me­tis, pra­ne­šė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė.

Šimtmečio laužų grandinė – tarptautinio projekto „Senovinė ugnies naktis“, kuris vyksta nuo 2009-ųjų, dalis. Šiemet Lietuva pirmą kartą dalyvaus šiame projekte.

Tarptautinio projekto metu skirtingose Baltijos pajūrio vietose – Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Suomijoje bei Švedijoje – bus įžiebti 492 laužai.

Organizatorių teigimu, daugiau nei 30 Lietuvos pakrantėje įsižiebsiančių laužų bus skirti atkurtos Lietuvos šimtmečio sėkmės istoriją kūrusiems herojams – tiems, kurie kūrė, gynė ir išsaugojo Lietuvos valstybingumo tradiciją. Laužų įžiebimo vietose numatytos kultūrinės ir edukacinės veiklos – koncertuos Palangos, Klaipėdos, Neringos, Šventosios vietos bendruomenių meno kolektyvai, vyks edukaciniai ir pažintiniai užsiėmimai.

Šia akcija bus paminėtos ir Baltijos kelio 29-osios metinės.

„1989 metų rugpjūčio 23 dieną Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai susikibo rankomis, kad nutiestų gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Ši grandinė simbolizavo vienybę ir išreiškė norą būti laisvais. Šiandien šią laisvę turime. Nutiesdami laužų grandinę trijų Baltijos šalių pakrantėse, mes ne tik pagerbsime tuos drąsius žmones, kurie dėl laisvės kovojo, tačiau prisiminsime ir visus šimtmečio herojus, kurie kūrė mūsų šalies sėkmės istoriją“, – sakė Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriato atstovas Marius Gurskas.