Pažeidę etiką žinomi architektai atsiėmė ieškinį
Ar­chi­tek­tai Al­gir­das ir Vi­li­ja Kauš­pė­dai at­si­sa­kė ieš­ki­nio Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų rū­mams dėl kons­ta­tuo­tų pro­fe­si­nės eti­kos pa­žei­di­mų. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­trau­kė jų ini­ci­juo­tą by­lą.

V. Kaušpėdienė BNS sakė, kad ieškinį architektai nusprendė atsiimti, kai su projekto autoriais, kurie buvo kreipęsi į Architektų rūmus, susitarė taikiai.

„Atsiėmėme ieškinį, nes norime taikiai sutarti su Architektų rūmais. Turėjome ginčą su Robertu Mažeika, Rita Mažeikaite ir Algimantu Mačiuliu, jį išsprendėme taikiai, visus klausimus išsiaiškinome – ir dėl etinių dalykų, ir dėl autorinių teisių. Pripažinome, kad vienas kitam neturime pretenzijų, kad tai yra du skirtingi autoriniai darbai. Todėl visi tie teisiniai ieškiniai, kai mes galvojome, kad mus per stipriai baudžia, yra beprasmiai“, – sakė ji.

V. Kaušpėdienė vylėsi, jog Architektų rūmai, spręsdami dėl architektų atestatų, atsižvelgs į taikos sutartį.

„Mes ieškome taikos. Tikiuosi, kad Architektų rūmai atsižvelgs į mūsų geranoriškumą ir padarytą susitarimą ir atšauks savo sprendimą“, – teigė ji.

Lietuvos architektų rūmų teigimu, dabar bus sprendžiama, ar stabdyti A. ir V. Kaušpėdų atestatus, kaip buvo rekomendavusi Profesinės etikos taryba.

„Rūmų duomenimis, architektai ginčą išsprendė taikiai ir pasiekė susitarimą. Intelektinės nuosavybės apsauga yra susijusi ne tik su privačiais autoriaus interesais, bet pripažįstama viešuoju interesu, todėl ir pasiekus susitarimus tarp autorių, pažeidimai vis tiek yra nagrinėjami Profesinio atestavimo komisijoje, kartu įvertinant ir taikaus susitarimo faktą“, – teigiama rūmų pranešime.

Teisme architektai siekė užginčyti 2017 metų lapkritį rūmų Profesinės etikos tarybos priimtą sprendimą, kuriuo rekomenduota sustabdyti A. ir V. Kaušpėdų kvalifikacijos atestatų galiojimą. Taip nuspręsta, nustačius, jog negavę autorių sutikimo architektai galėjo naudotis projektu ir rengti naują projektą telekomunikacijų bendrovės „Spaineta“ sostinėje statomiems daugiabučiams „Centro Duetas“.

Ieškinį A. ir V. Kaušpėdai buvo pateikę ne tik Architektų rūmams, bet ir architektams Robertui Mažeikai, Ritai Mažeikaitei-Petraitienei bei Algimantui Mačiuliui.

Nutraukęs bylą, teismas taip pat panaikino 2017 metų gruodį pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jomis sustabdytas Profesinės etikos tarybos sprendimas.

Anot Architektų rūmų, įsigaliojus teismo sprendimui, klausimas dėl atestatų galiojimo Profesinio atestavimo komisijai bus perduotas per mėnesį.

Rūmų atestavimo komisija šį klausimą planavo svarstyti 2017 metų gruodį. Sustabdžius kvalifikacijos atestatą, architektas iki 6 mėnesių negali vykdyti jokios atestuotos architektūros veiklos.

Į Profesinės etikos tarybą kreipėsi 2007 metais daugiabučių projektą rengę architektai R. Mažeika, R. Mažeikaitė – Petraitienė bei A. Mačiulis. Jų teigimu, 2017 metais pradėtas statyti objektas pagal jų parengtam projektui gautą statybos leidimą, tačiau realiai jis statomas pagal A. ir V. Kaušpėdų įmonės „JP architektūra“ rengiamą projektą.

Architektų teigimu, „Spaineta“ 2016 metais kreipėsi į juos dėl 2007 metais parengto projekto korektūros, tačiau vėliau sudarė sutartį su „JP architektūra“.

A. ir V. Kaušpėdai tarybai nurodė manantys, kad architektai neturi autorinių teisių į projektą, nes jis rengtas bendrovės „Livosta“ vardu, be to, „JP architektūros“ rengiamas projektas gerokai skiriasi nuo 2007-ųjų projekto.

Rugpjūčio pabaigoje nekilnojamojo turto paslaugų bendrovė „Ober-Haus“ pranešė, jog „Spaineta“ sostinės Lvovo gatvėje pradėjo daugiabučių „Centro Duetas“ statybas, į jas planuojama investuoti daugiau nei 5 mln. eurų.