Patekimas į Sausio 13-osios nuosprendį buvo apribotas, gavus duomenų apie provokacijas
Pa­te­ki­mas į nuo­spren­dį Sau­sio 13-osios by­lo­je skel­bu­sio teis­mo pa­tal­pas Vil­niu­je bu­vo ap­ri­bo­tas, ga­vus žval­gy­bos in­for­ma­ci­ją dėl ga­li­mų pro­vo­ka­ci­jų, pa­skel­bė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Braž­die­nė.

„Buvo gauta informacija dėl galimų provokacijų“, – žurnalistams po nuosprendžio paskelbimo sakė pirmininkė.

Pasak jos, šią informaciją teismui pateikė Valstybės saugumo departamentas.

Trečiadienį į teismo patalpas iš pradžių buvo įleidžiami tik užsiregistravę asmenys, todėl Rusijos diplomatai ir dalis žurnalistų liko už durų.

Vėliau žiniasklaidos priemonių atstovai įleisti pamačius, kad nuosprendžio paskelbimas nesulaukė prognozuoto bylos dalyvių susidomėjimo.

Teismo patalpas saugojo policijos ir kitų tarnybų pareigūnai.

Teismo pirmininkė patvirtino, kad nebuvo patvirtinta trijų Rusijos žurnalistų akreditacija.

Vilniaus apygardos teismas trečiadienį dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumų nuteisė 67 buvusius sovietų pareigūnus ir karius. Jiems skirtas laisvės atėmimas nuo ketverių iki 14 metų.

Prieš teismą stojo tik du kaltinamieji, visi kiti nuteisti už akių. Rusija atsisakė bendradarbiauti su Lietuva šioje byloje.