Pateikti prašymus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečiams bus patogiau
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį skel­bia, kad pra­šy­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je už­sie­nie­čiai nuo ba­lan­džio pir­mos die­nos ga­li pa­teik­ti mig­ra­ci­jos pa­da­li­ny­je, ne­prik­lau­so­mai nuo ke­ti­na­mos dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Anot ministro Eimučio Misiūnio, tai padės išvengti kelių mėnesių laukimo viename migracijos padalinyje, kol bus gautas leidimas, taip pat tolygiai paskirstys užsieniečių srautus.

„Išplėstas užsieniečius aptarnaujančių migracijos padalinių skaičius leis paskirstyti srautus ir sumažinti prašymus priimančių darbuotojų krūvį“, – pranešime cituojamas ministras E. Misiūnas.

Pagal iki šiol galiojusią tvarką užsieniečiai prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galėjo pateikti apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Dabar tai padaryti galės ne tik apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniuose, bet ir Visagino, Elektrėnų, Šalčininkų, Švenčionių ir Ukmergės migracijos padaliniuose, nepriklausomai nuo ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos.