Paskirtas Valstybės tarnybos departamento vadovas
Vy­riau­sy­bė pa­sky­rė ūkio vi­ce­mi­nis­trą Ge­di­mi­ną Miš­ki­nį Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to va­do­vu. Jis nau­jas par­ei­gas pra­dės ei­ti nuo gruo­džio 27 die­nos.

„Tikrai laukia milžiniški iššūkiai, sausio 1 diena arti. Kalbant apie valstybės tarnybos pertvarkas, jos yra globalios, tektoninės“, – Vyriausybės posėdyje sakė premjeras Saulius Skvernelis, palinkėjęs naujajam vadovui ryžto ir diplomatijos.

G. Miškinis ūkio viceministru dirba nuo šių metų vasario, jis atsakingas už ministerijos veiklos efektyvinimą ir vidaus procesų optimizavimą.

G. Miškinis pernai lapkritį tapo Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, iki tol buvo mero Remigijaus Šimašiaus patarėju. Iki 2017-ųjų rugpjūčio jis dirbo Vilniaus universiteto kancleriu.

1996–2002 metais G. Miškinis taip pat ėjo ūkio viceministro pareigas, vėliau dirbo ministerijos valstybės sekretoriumi, kancleriu.

Valstybės tarnybos departamentas dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės tarnybos politiką.