Paskirta Kultūros viceministrė
Kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tre pa­skir­ta tei­si­nin­kė, bu­vu­si Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pa­ta­rė­ja Re­gi­na Jas­ke­le­vi­čie­nė, pra­ne­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

M. Kvietkausko komandoje nuo pirmadienio darbą pradedanti R. Jaskelevičienė bus atsakinga už visuomenės informavimo, autorių teisių politiką, Europos Sąjungos ir valstybės investicijų kultūros srityje klausimų koordinavimą. Tarp jos atsakomybės sričių – ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinės paramos kultūros srityje mechanizmų planavimas ir įgyvendinimas.

Tarptautinės teisės magistro išsilavinimą turinti R. Jaskelevičienė Kultūros ministerijoje yra dirbusi 2007–2017 metais. Ji vadovavo ministerijos Visuomenės informavimo politikos skyriui, Kultūros politikos departamentui. 2017–2018 metais R. Jaskelevičienė dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patarėja teisės klausimais, prieš tapdama kultūros viceministre buvo įmonės „Eurokonsultantas“ direktorė.

R. Jaskelevičienė – antroji M. Kvietkausko paskirta viceministrė. Darbą ministerijoje tęsianti kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė atsakinga už profesionalaus meno ir kultūros edukacijos klausimus.