Paskelbtos datos, kada vyks savivaldos ir prezidento rinkimai
Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai ki­tą­met vyks ko­vo 3 die­ną, pre­zi­den­to – ge­gu­žės 12 die­ną, Eu­ro­pos Par­la­men­to – ge­gu­žės 26 die­ną.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis registravo nutarimų projektus dėl rinkimų datų skyrimo.