Paskelbtos 2019 m. rinkimų datos
Sei­mas an­tra­die­nį pa­skel­bė ki­tais me­tais vyk­sian­čių rin­ki­mų da­tas: sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai vyks ko­vo 3 die­ną, pre­zi­den­to – ge­gu­žės 12 die­ną, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai – ge­gu­žės 26 die­ną.

Nutarimas dėl savivaldos rinkimų įsigalioja lapkričio 7 dieną – tai bus rinkimų kampanijos pradžios data.

Prezidento rinkimų kampanijos oficiali pradžia bus lapkričio 12-oji, o Europarlamento rinkimų kampanijos – lapkričio 26-oji.

Savivaldybių tarybų nariai ir merai renkami ketverių metų kadencijai. Pastarieji savivaldos rinkimai vyko 2015 metų kovo 1 dieną.

Prezidentas renkamas penkerių metų kadencijai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šaliai vadovauja antrą kadenciją, laimėjusi rinkimus 2009 ir 2014 metais.

Lietuva šiuo metu į Europarlamentą penkerių metų kadencijai renka 11 atstovų pagal politinių partijų arba rinkimų komitetų iškeltus sąrašus.