Paskelbtas Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovo konkursas
Pa­skelb­tas kon­kur­sas į Res­pub­li­ki­nio pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro di­rek­to­riaus par­ei­gas, pra­ne­ša Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM).

Skelbiama, kad kandidatai į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau 3 metų vadovaujamojo darbo patirties.

Priklausomybės ligų centras yra gydymo įstaiga, teikianti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas žmonėms, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.

Šiuo metu centrui vadovauja medicinos mokslų daktaras, psichiatras Emilis Subata.