Pasikartojantis puolimas prieš partizanus: Kremlius žino, kad mums tai svarbu
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vė spau­dai Ma­ri­ja Za­cha­ro­va par­eiš­kė esą esą Lie­tu­vos val­džia pra­de­da lai­ky­tis „li­ni­jos, per­ra­šant is­to­ri­nes rea­li­jas, su­si­ju­sias su An­truo­ju pa­sau­li­niu ka­ru ir po­ka­rio lai­ko­tar­piu“. Rea­guo­da­mas į tai, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius LŽ sa­kė: „Ru­si­ja sa­vo pro­pa­gan­do­je su­kei­čia pu­ses, kal­ti­na ki­tus tuo, ką da­ro pa­ti.“

Rusijoje skamba Klaipėdos savivaldybės nario Viačeslavo Titovo pavardė. Apie jį per spaudos konferenciją kalbėjo ir šios šalies URM atstovė spaudai M. Zacharova.

LŽ paanalizavo, kad per pastarąją spaudos konferenciją Rusijos URM atstovė spaudai M. Zacharova užsipuolė ne tik Lietuvą, bet ir Estiją, Ukrainą, Didžiąją Britaniją, Kanadą, JAV ir taip toliau.

Ji atkartojo Lietuvos pajūrio politiko V. Titovo teiginius ir dar daugiau – partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą vadina vienu iš „miško brolių gaujų vadeivų, nusikaltėliu, kurio parankiniai karo metais buvo aktyvūs nacistų pagalbininkai, kalti dėl tūkstančių taikių Lietuvos gyventojų žūties“.

M. Zacharovos žodžiais, po to, kai V. Titovas išdrįso pasisakyti prieš „odiozinės figūros įamžinimą, prasidėjo neįsivaizduojamas politiko persekiojimas“.

Oficiali Rusijos užsienio politikos formuojančios institucijos atstovė M. Zacharova teigė esą Lietuvos valdžia pradeda laikytis „linijos, perrašant istorines realijas, susijusias su Antruoju pasauliniu karu ir pokario laikotarpiu“.

Istoriją perrašinėja pati Rusija

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, LŽ sakė: „Tai vyksta ne pirmą kartą. O atsakyti galiu pačios M. Zacharovos žodžiais, kai kaltina, kad Lietuvai istorijos perrašymu. Tai galima priminti keletą momentų. Viena: pati Rusija užsiima istorijos perrašymu, kadangi nutyli tokius faktus, kad dar Antrojo pasaulinio karo pradžioje sovietinė Rusija bendradarbiavo su nacistine Vokietija.“ Ministras teigė, kad be to, stalinizmo laikotarpis pastaruoju metu Rusijoje mėginamas reabilituoti.

L. Linkevičius atkreipė dėmesį, kad vėl naudojama stribų terminologija, kaip sovietmečius, kai Lietuvos pokario partizanų būriai Rusijos URM oficialios atstovės vadinami „banditų formuotėmis“.

Tai šalies dergimas

„Galima tik dar kartą pakartoti, kad partizanai yra mūsų istorijos išlaisvinimo judėjimo dalis, ir pagaliau jie atitinka visas tarptautines konvencijas, kombatantų principus, jie veikė viešai, turėjo skiriamuosius ženklus, laikėsi karo taisyklių ir papročių, ir, tiesą sakant, jų tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybė, tai yra visuose dokumentuose, o ypač pabrėžta 1949 metų deklaracijoje, – teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras. – Jeigu buvo tokių, kurie dalyvavo Holokauste, o tokių buvo, jie verti pasmerkimo. Tačiau tam turi būti įrodymai. O be jokių įrodymų, jų neturint, kaltinti mūsų išsilaisvinimo judėjimo vadus, tokius, kaip A. Ramanauskas-Vanagas, yra šalies dergimas, mėginimas užtraukti tam tikrą šešėlį tarptautinėje bendruomenėje.“

L. Linkevičius pabrėžė, kad tokius dalykus ryžtingai atmeta. Ir primena, kad pati Rusija savo propagandoje sukeičia puses, kaltina kitus tuo, ką daro pati. O šis atvejis yra aiškus tokio elgesio pavyzdys. Lietuvos užsienio reikalų ministro žodžiais, lieka tik apgailestauti, pasmerkti ir priminti, kad tai yra tradiciniai būdai – kaltinti kitus tuo, ką daro patys, ypač tai, kad patys perrašo istoriją.

Dažni pareiškimai

LŽ priminus apie mergaitės Lizos istoriją Vokietijoje, kai net Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas oficialiai skelbė pramanus, kurie vėliau buvo paneigti, L. Linkevičius atkreipė dėmesį, kad naudojami tokie patys metodai.

„Aš nenustebsiu, jei tokie dalykai bus pakartoti, – sakė jis. – Kadangi tai mums yra svarbu, jautru, tai yra mūsų istorija. O tokiu būdu per ją yra kertama.“

Linas Linkevičius / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

L. Linkevičius pastebėjo, kad Rusijos URM atstovė spaudai M. Zacharova dažnai daro visokius pareiškimus. Teigė, kad įvairių kaltinimų būna vos ne kas kelios dienos. Kartu ministras pabrėžė, kad dėl šio atvejo turi labai aiškią poziciją ir ją išsakė.

LŽ paanalizavo, kad per pastarąją spaudos konferenciją Rusijos URM atstovė spaudai M. Zacharova užsipuolė ne tik Lietuvą, bet ir Estiją, Ukrainą, Didžiąją Britaniją, Kanadą, JAV ir taip toliau.