Pasieniečiai sulaikė pusketvirtų metų ieškotą Jonavos rajono gyventoją
Kal­va­ri­jos už­kar­dos pa­sie­nie­čiai iš Vo­kie­ti­jos va­žia­vu­sia­me au­to­bu­se su­lai­kė nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu įta­ria­mą Jo­na­vos ra­jo­no gy­ven­to­ją. Jo pa­ieš­ka bu­vo pa­skelb­ta dau­giau kaip prieš pus­ket­vir­tų me­tų.

Ketvirtadienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Kalvarijos savivaldybės Salaperaugio kaimu, kelyje Suvalkai – Marijampolė, patikrinti sustabdė iš Lenkijos ką tik įvažiavusį maršrutinį autobusą „Setra“. Juo keleiviai važiavo iš Freiburgo miesto Vokietijoje į Rygą.

Dokumentų kontrolės metu Kalvarijos pasieniečiai nustatė, kad į Lietuvą vykusio 40 metų Jonavos rajono gyventojo kaip įtariamojo nusikaltimo padarymo ieškojo Kauno apskrities policijos pareigūnai. Vyro paieška paskelbta 2015 metų kovą, pranešė VSAT.

Įtariamąjį pasieniečiai sulaikė, išlaipino jį iš autobuso ir pristatė į Kalvarijos užkardą. Sulaikytasis tą pačią dieną buvo perduotas Kalvarijos policijos konvojui.

Šiemet pasieniečiai iš viso sulaikė 948 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar nusižengimų priežasčių ieškojo Lietuvos ir užsienio valstybių teisėsaugininkai.