Partijas norima plačiau atverti nepilnamečiams ir užsieniečiams
Par­ti­jų na­riais Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti ir ne­pil­na­me­čiai, ir už­sie­nio pi­lie­čiai – to­kie siū­ly­mai re­gis­truo­ti Sei­me.

Seimo narys socialdemokratas Juozas Olekas teikia Politinių partijų įstatymo pataisą, kad partijos steigėjais ir nariais galėtų būti Lietuvos bei Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, sulaukę nebe 18, o 16 metų.

„Įstatymo rengimą paskatino didėjantis Lietuvos jaunimo įsitraukimas į demokratinius procesus, jaunimo siekis įteisinti balsavimą savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose nuo 16 metų, tačiau vis dar proporcingai neaugantis jų atstovavimas“, – sako projekto autorius.

Anot jo, Didžiojoje Britanijoje partijos pačios sprendžia, kokio amžiaus asmenis priimti į savo gretas.

„Tai leidžia ugdyti jauną žmogų, kuris yra pilietiškas, noriai įsitraukiantis į demokratinius procesus. Be to, 16 metų asmuo jau turi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam priskiriama dalinė teisinė atsakomybė. Taip pat, leidžiant būti partijos nariu nuo 16 metų, jaunimo klausimai politikos darbotvarkėje užimtų svaresnę vietą“, – aiškinamajame rašte teigia J. Olekas.

Tuo metu Teisingumo ministerija vėl parengė projektą, kad Lietuvoje gyvenantiems kitų ES valstybių piliečiams būtų lengviau tapti Lietuvos politinių partijų nariais.

Šiuo metu į lietuvišką partiją gali įstoti 18 metų sulaukę kitų ES šalių piliečiai, įgiję teisę nuolat gyventi mūsų šalyje ir čia pragyvenę be pertraukos pastaruosius penkerius metus.

Pagal Teisingumo ministerijos projektą, partijų nariais galėtų tapti ES valstybių piliečiai, teisėtai atvykę į Lietuvą ilgesniam negu šešių mėnesių terminui, sulaukę 18 metų ir nesantys kitų šalių politinių partijų ar politinių organizacijų nariais, išskyrus narystę Europos politinėse partijose.

„Europos Komisija pradėjo prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą, nes mūsų šalyje gyvenantys kitų ES valstybių piliečiai neturi tokių pačių teisių kaip Lietuvos piliečiai“, – teigia teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Teisingumo ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvos politinėms partijoms priklauso keturi kitų ES šalių piliečiai. Tuo metu politinių partijų nariais yra apie 120 tūkst. asmenų.

Anksčiau Seimas kelis kartus atmetė analogiškus siūlymus dėl užsieniečių narystės Lietuvos partijose.