Paminėjus genocidą Martyno Mažvydo biblioteka atšaukė parodą apie romus
Pir­ma­die­nį fo­to­me­ni­nin­kas And­rew Mik­šys sa­vo „Fa­ce­book“ ­pas­ky­ro­je pa­pa­sa­ko­jo, kad jo par­odą „BAXT“, ku­rio­je už­fik­suo­ti Lie­tu­vo­je ­gy­ve­nan­tys ro­mai, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka at­šau­kė dėl ­pa­ties me­ni­nin­ko par­ašy­to spau­dos pra­ne­ši­mo – esą jo tu­ri­nys bu­vo „per­ne­lyg ­po­li­tiš­kas“.

Atidaryti parodą Martyno Mažvydo bibliotekoje menininkas turėjo spalio 3 dieną. Paroda turėjo būti skirta Lietuvos romų bendruomenei.

„Tekste rašiau apie romų ir žydų genocidą ir paminėjau, kad lietuviai patys tame dalyvavo bei kaip romai yra negatyviai pateikiami žiniasklaidoje, kaip vagys. Jie liepė man ištrinti šias vietas“

„Pastaruosius 20 metų aš fotografavau ir dirbau su romų bendruomenėmis Vilniuje, Eišiškėse, Seredžiuje, Troškūnuose, Žagarėje ir t .t. Planavau parodyti daug naujų fotografijų ir atidarymo metu turėjo dainuoti ypatingai talentingas romas operos dainininkas, kuris studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Deja, viso šito nebus galima pamatyti. Aš jau išleidau daugiau kaip 1000 eurų asmeninių lėšų parodai rengti ir šiuo metu konsultuojuosi su teisininku, kad bent jau galėčiau atgauti savo pinigus. Liūdna, kad Lietuva dar vis negali matyti realybės ir cenzūruoja menininkus sovietiniu būdu“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė menininkas.

LŽ pasiteiravus, kas buvo rašoma pranešime spaudai, menininkas pakomentavo situaciją taip:

„Tekste rašiau apie romų ir žydų genocidą ir paminėjau, kad lietuviai patys tame dalyvavo bei kaip romai yra negatyviai pateikiami žiniasklaidoje, kaip vagys. Jie liepė man ištrinti šias vietas, nors tai ir tiesa. Keista, bet jie patys paprašė manęs parašyti pranešimą, nors tai ir jų darbas. Tada aš jiems pasakiau, kad jie gali parašyti savo tekstą, o aš turėsiu savo asmeninį. Po to nieko negirdėjau dvi dienas ir gavau oficialų laišką iš direktoriaus, kad mano paroda yra atšaukiama.“

Savo nuomonę apie tokią situaciją taip pat išreiškė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Mark Adam Harold: „Dažnai girdžiu „nuo dešinės“ kad cenzūra – blogai, kad apriboti žodžio laisvę – blogai, kad kišti į menininkų darbą – sovietiška politika.

Įdomu ką pasakys laisvės gynėjai apie šios parodos cenzūrą. Pasaulyje žinomas menininkas norėjo paminėti Holokaustą, pressrelyze apie Romų bendruomenę Rytų Europoje... ir POKŠT – paroda nacionalinėje bibliotekoje atšaukta.“

Oficialioje Martyno Mažvydo bibliotekos pozicijoje teigiama, kad menininko pateiktas parodos aprašymas – pernelyg provokatyvus ir priešinantis visuomenę, dėl to buvo atsisakyta parodą pristatyti bibliotekoje:

Deja, organizuojant parodą nepavyko rasti abi puses tenkinančios komunikacinės žinios ir būdo, dėl to parodą teko atšaukti dar iki sutarties pasirašymo. Menininkui buvo atsakyta, kad „nors šią parodą, kaip objektą, Nacionalinė biblioteka vertina teigiamai, toks sprendimas buvo priimtas dėl bibliotekos atžvilgiu negeranoriško bendradarbiavimo sprendžiant organizacinius klausimus ir dėl rizikos, kad toliau įgyvendinant šį bendrą projektą ir jo komunikaciją nebus užtikrintas geranoriškas, abipuse pagarba grindžiamas tarpusavio bendradarbiavimas.“

<...>

Kalbant konkrečiai apie šią parodą, Nacionalinė biblioteka akcentavo, jog vadovaujasi nuostata, kad parodas lydintys tekstai turi suteikti patikimą ir faktais pagrįstą informaciją, skatinti konstruktyvų bendradarbiavimą, o ne dirbtinai provokuoti konfliktus.

Nacionalinė biblioteka apgailestauja, kad buvo priversta priimti tokį sprendimą, tačiau mėginimas dirbtinai sukurti konfliktinę situaciją, siekis ignoruoti patvirtintas parodų rengimo taisykles tikrai nėra toleruotinas ir neskatina konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Pranešimo spaudai tekstą anglų kalba galite rasti čia.