Pagaliau išsprendė Kristinos Brazauskienės užmintą galvosūkį
Vy­riau­sy­bė nu­sta­tė vie­nų me­tų ter­mi­ną mi­ru­sio pre­zi­den­to šei­mos na­riams iš­si­kel­ti iš vals­ty­bės su­teik­to būs­to. Pa­gal tre­čia­die­nį Mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­tvir­tin­tą nu­ta­ri­mą, kar­tu su vals­ty­bės pre­zi­den­tu gy­ve­nę šei­mos na­riai iš pa­nau­dos pa­grin­dais nau­do­ja­mo gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to po pre­zi­den­to mir­ties tu­rė­tų iš­si­kel­ti per me­tus.

Kaip BNS nurodė Vyriausybės nutarimą rengusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), pakeitimas parengtas vykdant pernykštį Konstitucinio Teismo nutarimą, pagal kurį pareigas einančio arba kadenciją baigusio prezidento sutuoktinio teisė į panaudos pagrindais suteikiamą būstą, kai miršta valstybės prezidentas, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Anksčiau SADM siūlė sudaryti galimybę prezidentų našliams arba našlėms suteikti būstą, susiejant šią privilegiją su šalies vadovo sutuoktinio ar sutuoktinės statusu. Visgi šis siūlymas Vyriausybės posėdžio taip ir nepasiekė, nes jį sukritikavo Teisingumo ministerija.

„Teisingumo ministerija buvo įvertinusi, kad šis siūlymas neužtikrina tinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įgyvendinimo, nepanaikina galimybės teikti privilegijas dėl asmens socialinės padėties“, – nurodė SADM.

Iki pernai gruodžio galiojusį reguliavimą prieštaraujančiu pagrindiniam šalies įstatymui pripažinęs Konstitucinis Teismas bylą nagrinėjo pagal Vyriausybės kreipimąsi.

Į teismą tada kreiptasi Vyriausybei siekiant išsiaiškinti, ar ji turi siūlyti būstą mirusio prezidento Algirdo Mykolo Brazausko našlei Kristinai Brazauskienei. Ji pernai po teismo sprendimo išsikėlė iš rezidencijos Turniškėse ir galiausiai nesutiko apsigyventi jokiame Vyriausybės jai pasiūlytame alternatyviame būste.