Padėkojo Suomijai už palaikymą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį pa­dė­ko­jo Suo­mi­jos prem­je­rui Ju­ha Si­pi­lai už šios ša­lies par­amą sie­kiant už­ti­krin­ti Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mą.

„Pasak prezidentės, tarptautinė parama Lietuvos pozicijai dėl Astravo atominės bus itin svarbi ir ateityje, o Suomijos palaikymas – ypač reikšmingas“, – teigiama Lietuvos prezidentūros pranešime.

D. Grybauskaitė sakė, kad netoli Vilniaus statoma atominė elektrinė yra nesaugi ir neturi pradėti veikti.

Prezidentūra pabrėžė, kad Suomija ir kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės vieningai palaikė Lietuvą prieš kelias savaites vykusiame vadinamosios Espoo konvencijos šalių susitikime, kur buvo pareikšta, jog Baltarusija netinkamai parinko statybų aikštelę.

Tačiau Lietuva nesulaukė kaimyninių šalių ir ES institucijų paramos blokuojant Astravo jėgainėje gaminamos elektrinės importą.

Premjeras Saulius Skvernelis prieš kelias dienas paskelbė, kad siūlys Baltarusijai Astravo elektrinę paversti dujomis kūrenama termofikacijos jėgaine.

D. Grybauskaitė susitikime su Suomijos premjeru taip pat aptarė šių metų antrąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkausiančio Helsinkio darbotvarkę, ypač būsimo diskusijos dėl būsimo bendrijos daugiamečio biudžeto.

Prezidentė teigė, kad Europa taip pat turi prisiimti daugiau atsakomybės saugumo klausimais, todėl ES strateginėje darbotvarkėje nuolat turi būti saugumo politikos, ypač ˗ atsparumo hibridinėmis grėsmėms stiprinimas.

Politikai taip pat aptarė galimus „Brexit'o“ scenarijus, apsikeitė nuomonėmis dėl bendrų ES institucijų veiksmų, pasidalijo patirtimi, kaip Lietuva ir Suomija ruošiasi kietajam Jungtinės Karalystės pasitraukimo atvejui.