Pabėgėlių agentūra sveikina Lietuvos sprendimą priimti pabėgėlius iš laivo Italijoje
Jung­ti­nių Tau­tų Pa­bė­gė­lių agen­tū­ra (UNHCR) svei­ki­na Lie­tu­vos spren­di­mą pri­im­ti ke­lis pa­bė­gė­lius iš lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos „Sea Watch“ lai­vo, iš­si­lai­pi­nu­sius Si­ci­li­jo­je.

„JT Pabėgėlių agentūra sveikina Lietuvos valdžios atstovus už solidarumo ir humanitarizmo dvasios praktinį įgyvendinimą ir už žmonių, išgelbėtų jūroje, gyvybes gelbstintį sprendimą“, – BNS atsiųstame laiške teigia UNHCR Šiaurės Europos padalinio vadovas Henrikas M. Nordentoftas.

„Tai svarbi žinia, lemiamu momentu demonstruojant solidarumą ir atsakomybės dalijimąsi. Lietuvos pavyzdžiu turėtų sekti ir daugiau valstybių“, – teigia Pabėgėlių agentūros atstovas.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misūnas šią savaitę pranešė, kad Lietuva priims iki penkių pabėgėlių iš labdaros organizacijos „Sea Watch“ laivo, po daugiau nei dviejų savaičių galiausiai įleisto į Italiją. Artimiausiu metu į Italija bus siunčiami specialistai, kurie atliks atvežamų migrantų saugumo patikras.

„Sea Watch“ gelbėtojai Italijoje atsidūrusius migrantus aptiko prie Libijos krantų. Tarp jų – aštuoni nepilnamečiai.

UNHCR pažymi, kad Viduržemio jūra nepaisant mažėjančių migrantų srautų, pareikalauja tūkstančių gyvybių: pernai mažiausiai 2275 pabėgėliai, bandę pasiekti Europą, nuskendo arba buvo paskelbti dingusiais.

Viduržemio jūroje išgelbėjami migrantai nuo praėjusios vasaros dažnai atsiduria nežinioje, nes su imigracija kovojanti Italijos vyriausybė atsisako juos įsileisti į savo uostus. UNHCR ragina šalis užtikrinti, kad pabėgėliams būtų leista laiku išsilaipinti sausumoje ir jie nebūtų priversti savaitėmis blaškytis jūroje.

Su migrantų problema Europa grumiasi nuo 2015 metų migracijos krizės, kai jos krantus pasiekė daugiau nei 1 mln. atvykėlių, daugiausia bėgusių nuo konfliktų Artimuosiuose Rytuose.

UNHCR duomenimis, pernai Viduržemio jūrą kirto maždaug 113 tūkst. į Europą patekti norėjusių migrantų.