Paaiškėjo naujas Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas
Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo at­ran­ką lai­mė­jo po­li­ci­jo­je il­gai tar­nau­jan­tis Va­le­ri­jus Vin­cu­ke­vi­čius, pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. At­ran­ko­je da­ly­va­vo trys kan­di­da­tai, V. Vin­cu­ke­vi­čius su­rin­ko dau­giau­sia ba­lų.

„Kalėjimų departamento vadovybę papildys didžiulę patirtį teisėsaugos institucijose turintis pareigūnas, kurio žinios ir gebėjimai padės spręsti bausmių vykdymo įstaigų įsisenėjusias problemas“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Atranka vykdyta dviem etapais. Kandidatai, jau anksčiau praėję sveikatos patikrinimą, išlaikė fizinio pasirengimo testą ir dalyvavo atrankos pokalbyje,per jį vertintos profesinės, socialinės ir vadybinės kompetencijos.

Išrinktas Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas turi teisininko išsilavinimą, daugiau nei 27 metus dirba Lietuvos policijos struktūroje, o pastaruoju metu eina Trakų rajono policijos komisariato viršininko pareigas.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, atranką laimėjusio asmens kandidatūra bus pateikta patikrinti specialiosioms tarnyboms.