Opozicija neprisišaukia premjero
Nau­jo­ji Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen pik­ti­na­si, kad pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, ku­rio­je ak­ty­viai kaip kan­di­da­tas da­ly­vau­ja prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, truk­do jam ei­ti tie­sio­gi­nes par­ei­gas. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­rea­guo­ja į opo­zi­ci­jos kvie­ti­mus su­si­tik­ti su jos at­sto­vais ir at­sa­ky­ti į rū­pi­mus klau­si­mus.

Pasak V. Čmilytės-Nielsen, įsibėgėjant prezidento rinkimų kampanijai vis labiau ryškėja, „kad susidvejinusios pareigos – premjeras ir kandidatas į prezidentus yra per didelė našta dabartiniam Vyriausybės vadovui“. „Akivaizdu, kad premjeras, ignoruodamas teisėtus opozicinių parlamentarų, atstovaujančių beveik pusei milijono rinkėjų, reikalavimus, daro paslaugą sau kaip kandidatui į prezidentus, taip apsisaugodamas nuo esminių opozicijos klausimų apie valstybės raidą. Blogiausia, kad dėl tokio premjero-kandidato į prezidentus susidvejinimo Vyriausybės vadovas faktiškai nusišalina nuo viešo Lietuvos problemų aptarimo ir sprendimų. Pagaliau, jis ciniškai ignoruoja savo tiesiogines Vyriausybės įstatymo 18 straipsnyje numatytas pareigas parlamentui“, – teigė liberalė V. Čmilytė-Nielsen. Ji priminė, kad kvietimai Vyriausybės vadovui susitikti su Seimo opozicinėmis frakcijomis buvo siųsti du kartus – kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje, tačiau jis nereagavo. Todėl opozicijos lyderė primygtinai paragino premjerą „pademonstruoti save gerbiančiam politikui būtiną pagarbą šalies parlamentui ir priimti kvietimą atvykti į Seimą susitikti su parlamentarais“.