Okupacinius režimus vertinanti tarptautinė komisija grasina atsistatydinti
Tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja na­cių ir so­vie­ti­nio oku­pa­ci­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mams Lie­tu­vo­je įver­tin­ti pir­ma­die­nį krei­pė­si į Lie­tu­vos pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ir prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį gra­sin­da­ma at­sis­ta­ty­din­ti, jei­gu Vy­riau­sy­bė pa­nai­kins ko­mi­si­jos se­kre­to­ria­tą ir funk­ci­jas pa­ves sa­vo kan­ce­lia­ri­jai.

Dokumentą pasirašė komisijos nariai, tarp jų ir pirmininkas Seimo narys Emanuelis Zingeris, jo kolega parlamente Arvydas Anušauskas, profesorius Saulius Sužiedėlis, Amerikos žydų komiteto Tarptautinio departamento vadovas Andrew Bakeris ir kiti žymūs istorikai bei mokslininkai.

Jie įsitikinę, kad sekretoriato panaikinimas gali neigiamai atsiliepti Lietuvos įvaizdžiui, nes taip būtų „politizuojama istorija“ ir kvestionuojamas komisijos darbas bei pasiekimai.

Dokumente teigiama, kad Vyriausybės planai kelia nerimą, o komisija ir jos sekretoriatas atlieka svarbų vaidmenį dirbdami su Holokausto ir sovietų okupacijos istorija.

„Komisijos darbas svarbus pagerbiant nacių ir sovietų režimų aukas, vystant demokratines vertybes ir kultūrinį dialogą bei vis labiau apie tai informuojant“, – teigiama dokumente.

Jame rašoma, kad komisija ir jos sekretoriatas pradėjo darbą kaip laisva institucija, į kurios darbą neturėtų kištis valstybės valdžia ar kitos politinės institucijos.

„Nuo pat komisijos darbo pradžios Lietuvos valdžia gerbė šį principą ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl komisija dirbo sėkmingai ir už tai gavo tarptautinį pripažinimą. Ši nepriklausomumo taisyklė galioja tiek komisijai, tiek sekretoriatui“, – rašoma dokumente.

Komisijos nariai teigia, kad be sekretoriato savo darbo neįsivaizduoja. Pasak jų, administracijos funkciją atliekantis sekretoriatas inicijuoja ir atlieka svarbų akademinį darbą.

A. Stončaitis komisijos funkcijas žadėjo užtikrinti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kovo pabaigoje pradėjo tyrimą dėl komisijos sekretoriato vadovo Ronaldo Račinsko elgesio. Tyrimas pradėtas gavus Vyriausybės kanceliarijos pateiktos vidaus audito ataskaitos duomenis.

Teigiama, kad jis galbūt priiminėjo įsakymus, kuriais pats sau skirdavo priedus ir priemokas, išleisdavo save atostogų bei komandiruodavo save į užsienio valstybes.

Tąkart Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis teigė, kad komisijos sekretoriatą svarstoma pertvarkyti, kad būtų efektyvesnė jos veikla ir mažesnės sąnaudos.

„Buvo atliktas valdymo auditas ir svarstoma, kaip veiklą padaryti efektyvesnę. Svarstoma komisijos sekretoriatą pertvarkyti, bet čia dar tik pati pradžia to svarstymo. Komisijos funkcijos reikalingos, jos bus užtikrintos“, – BNS sakė A. Stončaitis.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas įsteigtas 1999 metais. Nuo pat įkūrimo pradžios jam vadovauja R. Račinskas.