Nuteistieji renkasi maistą
Ba­do ak­ci­ją pa­skel­bę nu­teis­tie­ji ma­siš­kai at­si­sa­ko šios pro­tes­to for­mos – Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­ber­tas Krikš­ta­po­nis sa­ko, kad iš maž­daug 700 ba­da­vu­sių ka­li­nių penk­ta­die­nį li­ko apie 150.

„Alytuje badauja 98, tačiau skaičius neatspindi tikrovės, kadangi dalis nuteistųjų pavalgė savo turėto maisto ir nėjo į bendrą valgyklą, nes buvo sotūs. Preliminariai, kiek kalbėjau su direktoriais, Pravieniškėse yra apie 20 nuteistųjų, panašus skaičius Marijampolėje. Vilniaus pataisos namuose ryte buvo apie 10, Panevėžyje, Kybartų, Šiaulių pataisos namuose nėra badaujančių“, – BNS sakė R. Krikštaponis.

Kalėjimų departamento direktorius penktadienį lankėsi Marijampolės pataisos namuose, prieš tai šią savaitę jis bendravo su nuteistaisiais Alytaus, Pravieniškių pataisos namuose.

Išklausyti kalinių pageidavimai, skundai, tartasi dėl galimybių atsižvelgti į tam tikrus nuteistųjų siūlymus dėl dienotvarkių koregavimo, apsipirkimo sąlygų.

R. Krikštaponis tikina, kad ateityje bus skiriamas didesnis dėmesys „pasiūlymų aptarimui su nuteistaisiais“.

„Tačiau nuteistųjų teisių ir pareigų santykis turi išlikti proporcingas“, – pabrėžė departamento direktorius.

Kaliniai piktinasi vidaus tvarkos sugriežtinimais, be kita ko, numatančiais, jog iš nusižengusių nuteistųjų dienai paimama patalynė, taip pat apribotas per savaitę leidžiamas įsigyti daržovių kiekis, kai kurių gėrimų ir kitų produktų pakuočių dydžiai.

Ketvirtadienį teisingumo ministras Elvinas Jankevičius BNS tvirtino su kaliniais neketinąs derėtis ir neplanuojantis švelninti reikalavimų.

„Jokių derybų tikrai nebus. Kalėjimų departamento atstovai važinėja po įstaigas ir kalbasi su kaliniais, aš nematau, dėl ko turėčiau derėtis“, – ketvirtadienį BNS sakė ministras.