Nusitaikė į Europos Parlamentą
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų dar­bo par­ti­jos są­ra­šą Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­muo­se ves jos pir­mi­nin­kas, Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Socialdarbiečių išplėstinis prezidiumas antradienį patvirtino kandidatų į EP sąrašą, pirmąsias tris pozicijas užima Seimo nariai: G. Kirkilas, Seimo frakcijos seniūnas Andrius Palionis, Užsienio reikalų komiteto vadovas Juozas Bernatonis.

Toliau sąrašą tęsia buvęs parlamentaras Andrius Šedžius, buvęs „darbietis“ ir buvęs ūkio ministras Kęstutis Daukšys, Seimo nariai Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Rimantas Sinkevičius, taip pat – Artūras Skardžius.

Iš viso sąraše – 21 kandidatas, paskutinis jame – teisingumo viceministru neseniai paskirtas buvęs Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas.

Europos Parlamento rinkimai vyks gegužės 26 dieną. Penkerių metų kadencijai bus renkama 11 narių iš Lietuvos.