Norima keisti didmiesčių savivaldos rinkimus
Siek­da­mi vie­tos po­li­ti­kus pri­ar­tin­ti prie gy­ven­to­jų, Sei­mo val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ siū­lo did­mies­čių ta­ry­bų na­rius per sa­vi­val­dos rin­ki­mus at­ei­ty­je rink­ti ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Eks­per­tai pers­pė­ja, kad tai ga­li pa­žeis­ti rin­kė­jų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pą ir pa­čią Kons­ti­tu­ci­ją.

Parlamentarai Tomas Tomilinas ir Virginijus Sinkevičius, taip pat einantis ūkio ir inovacijų ministro pareigas, siūlo, kad pusė tarybos narių vienmandatėse apygardose būtų renkami tose savivaldybėse, kuriose gyvena per 100 tūkst. gyventojų. Dabar tokių yra keturios – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų. Apygardų ribas, likus ne mažiau kaip 110 dienų iki rinkimų, nustatytų Vyriausioji rinkimų komisija savivaldybių administracijų direktorių siūlymu.

Pataisų iniciatorių nuomone, nauja tvarka galėtų būti taikoma 2023 metų savivaldos rinkimuose.

Anot T. Tomilino, siūloma įvesti naują sąvoką – miesto teritorines apygardas, kuriose galėtų varžytis tiek partijos, tiek savarankiškai išsikėlę kandidatai bei visuomeniniai komitetai. Vilniaus teritorinėje apygardoje būtų renkami 26 tarybos nariai, daugiamandatėje – 25. Kaune pagal naująją tvarką būtų renkamas 21 politikas, Klaipėdoje ir Šiauliuose – 16. T. Tomilinas mano, kad teritorinių apygardų ribos iš esmės galėtų sutapti su miestų mikrorajonais. „Valstiečių“ požiūriu, toks rinkimų sistemos pokytis padėtų tarybos narius priartinti prie gyventojų, kurie šiuo metu dėl įvairių problemų dažniau kreipiasi į seniūnus, o ne į tarybos narius.

„Grigiškėse ir Naujojoje Vilnioje gyvena lygiai tokie pat vilniečiai, kaip ir Gedimino prospekte ar Žvėryne. Tačiau labai sunku pasakyti, kas jiems atstovauja taryboje. Mūsų pasiūlymas priartina savivaldą, tarybos narius prie gyventojų“, – teigė V. Sinkevičius. Jis mano, kad vienmandatėje apygardoje išrinktas tarybos narys „jaustų didesnį spaudimą“ ir tai padėtų efektyviau spręsti atskirų miesto mikrorajonų problemas.

Neišbaigtas siūlymas

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Algio Krupavičiaus požiūriu, parlamentarų pasiūlymas Seimo rinkimų sistemą taikyti vietos valdžios rinkimams yra „neišbaigtas, pusinis, labiau improvizacija nei reforma“. „Jei kalbame apie rimtesnę savivaldos rinkimų reformą, be abejo, atstovų susiejimas su bendruomenėmis yra būtinas veiksmas. Dabar balsuojama už partijų sąrašus, jos tarsi atstovauja visiems rinkėjams, esantiems vienoje ar kitoje savivaldybės teritorijoje. Todėl siekti, kad vietos valdžios atstovai būtų susiję su teritorija, kurioje yra renkami, labai svarbu. Tai įgyvendinti reikėjo seniai. Tačiau pateiktas pasiūlymas – ne išeitis“, – „Lietuvos žinioms“ sakė politologas.

Pataisų iniciatorių Virginijaus Sinkevičiaus ir Tomo Tomilino nuomone, nauja tvarka galėtų būti taikoma 2023 metų savivaldos rinkimuose.

Jo nuomone, pasiekti minėtą tikslą būtų galima keliais būdais. Jei būtų norima išlaikyti daugiamandatę sistemą, reikėtų ją „paįvairinti proporciniais elementais“. „Tuomet savivaldybės teritoriją reikėtų padalyti į kelias subteritorijas ir jose rinkti atitinkamą atstovų skaičių. Savivaldos rinkimus būtų galima rengti tik vienmandatėse apygardose. Toks scenarijus irgi svarstytinas“, – dėstė A. Krupavičius.

Nerimti argumentai

Mykolo Romerio universiteto profesoriaus konstitucinės teisės žinovo Vytauto Sinkevičiaus nuomone, pateiktas pasiūlymas „nėra išmintingas“. Anot jo, įstatymų leidėjai turi diskreciją nustatyti rinkimų tvarką. „Tačiau ta diskrecija nėra neribota. Rinkimų tvarka turi būti grindžiama tam tikromis konstitucinėmis vertybėmis. Todėl vienos savivaldybių tarybos negali būti renkamos vienaip, kitos – kitaip. Turi būti įtvirtintas universalus principas“, – „Lietuvos žinioms“ sakė V. Sinkevičius.

Pagal politikų pateiktą pasiūlymą rinkimų sistema būtų susieta su gyventojų skaičiumi. „Tai labai nerimta, nes gyventojų skaičius gali keistis. Tarkime, šiemet savivaldybėje gyvena 100 tūkst. žmonių, kitąmet – 99 tūkstančiai. Tada galios jau kita rinkimų sistema?“ – stebėjosi teisininkas. Tačiau svarbiausia, kad taip būtų pažeistas rinkėjų lygiateisiškumas. „Tai būtų nesuderinama su Konstitucija“, – pabrėžė V. Sinkevičius.