NMA vadovo konkursą laimėjo Tomas Orlickas
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą ūki­nin­kams skirs­tan­čios Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo lai­ki­na­sis jos va­do­vas To­mas Or­lic­kas.

Tai BNS patvirtino žemės ūkio ministro atstovė spaudai Vitalija Jankauskaitė. Anot jos, paskutiniame konkurso etape dalyvavo keturi žmonės.

Socialinio tinklo „Linkedin“ paskyroje T. Orlickas rašo, jog agentūroje jis dirba nuo 2008 metų, o daugiau nei 4 metus – direktoriaus pavaduotoju.

Naujo tarnybos vadovo pradėta ieškoti po to, kai sausį atleistas teisėsaugos tyrime figūruojantis Erikas Bėrontas. Vadovauti NMA antrai kadencijai jis buvo paskirtas sausio pradžioje, nepaisant fakto, kad buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas teisėsaugos tyrime dėl beveik 4 mln. eurų ES lėšų iššvaistymo.

Jį antrai kadencijai paskyrė, o vėliau ir atleido tuometinis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. B.Markausko sprendimas paskirti E. Bėrontą sulaukė šalies vadovų kritikos.