Nesutarimai „Linavoje“: atleistas generalinis sekretorius iškvietė policiją
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­diu­mui nu­spren­dus ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi pa­skir­ti Ge­na­di­jų Riab­ču­ką, su šiuo spren­di­mu ne­su­tin­kan­tis lig­šio­li­nis or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Me­čis­lo­vas At­roš­ke­vi­čius iš­kvie­tė po­li­ci­ją, ra­šo por­ta­las 15min.lt.

„Vyksta reiderinis „Linavos“ užgrobimas. Yra ir advokatai, ir antstoliai, mes policiją iškvietėme. Iš manęs buvo pareikalauta, kad aš apleisčiau patalpas, atiduočiau visus antspaudus ir pinigus“, – portalui tvirtino M. Atroškevičius.

Pasak jo, patalpas pareikalavo apleisti „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas, kuris „gali būti atstatydintas artimiausiame kongrese“, o konfliktas yra susijęs su draudimo įmonės kūrimu.

Tuo metu E. Mikėnas 15min.lt tvirtino, kad M.Atroškevičius generalinio sekretoriaus pareigas eiti nustojo lapkričio 21 dieną, o į jo vietą buvo paskirtas G. Riabčukas.

„Linavos“ konkresas turėjo vykti lapkričio 21 dieną, tačiau nesusirinkus kvorumui, ji šaukiamas gruodžio 12 dieną.