Nesulaukę premjero, Seimo nariai trenkė durimis
Trys Sei­mo kon­ser­va­to­riai – Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir Ema­nue­lis Zin­ge­ris bei Miš­riai gru­pei pri­klau­san­tys Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė ir Man­tas Ado­mė­nas pa­li­ko Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį, nes į jį kvies­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­at­vy­ko. Po­sė­dy­je pla­nuo­ta aiš­kin­tis dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos san­ty­kius.

Vietoj savęs S. Skvernelis į Seimo posėdį atsiuntė Vyriausybės vicekanclerį Deividą Matulionį ir energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną.

Parlamentarų vertinimu, toks premjero ir kandidato į prezidentus elgesys rodo ne tik politinės kultūros lygį, bet ir laužo parlamentinės kontrolės principus. „Praėjusią savaitę, kaip to reikalauja Seimo Statutas, surinkau 1/3 komiteto narių parašų premjero pakvietimui atvykti į komitetą paaiškinti apie dvišalių Lietuvos ir Baltarusijos santykių padėtį, taip pat premjero iniciatyvą dėl Astravo atominės elektrinės transformavimo į dujinę.

Žygimantas Vaičiūnas./ BNS nuotr.

Tai itin svarbu, kadangi Seimas yra laikomas nežinioje, o Užsienio reikalų komitetas turi konstitucinę prievolę ir teisę tvirtinti visas Lietuvos pozicijas užsienio politikos klausimais. Premjero ar (priklausomai nuo situacijos) kandidato S. Skvernelio viražų dėka, šiuo metu Lietuvos poziciją dėl Baltarusijos apibrėžti, švelniai tariant, sudėtinga. Juolab, kai Astravo elektrinę baigiantys statyti ir ESPO konvenciją ignoruojantys rusai ir baltarusiai, Lietuvos vardu iš esmės kviečiami prie stalo derėtis“, – piktinosi A. Ažubalis.

Užsienio reikalų komiteto narį pavaduojančio L. Kasčiūno teigimu, premjeras eilinį kartą dangstosi formaliomis priežastimis. „Komiteto posėdis galėjo būti sušauktas premjerui patogiu laiku, tačiau ne be koalicijos partnerių žinios buvo pasirinktas laikas, kuomet S. Skvernelis dalyvavo verslo renginyje, matyt tam, kad premjeras turėtų formalų pasiteisinimą. Ne pirmą kartą S. Skvernelis vietoj savęs atsiunčia Vyriausybės vicekanclerį, taip demonstruodamas nepagarbą Seimui ir jo nariams, Vyriausybės vadovo atskaitomybės supratimo trūkumą bei parlamentinės kontrolės principų laužymą“, – teigė L. Kasčiūnas.

Vyriausybės vicekancleris po komiteto posėdžio teigė, kad premjero siūlymas tikrai nėra mėginimas švelninti Lietuvos poziciją dėl Astravo.

Jis patikino, kad tai nėra spontaniškas sprendimas. „Tai yra su ekspertais ir su ministerijomis aptartas klausimas“, – sakė D. Matulionis.

Ž. Vaičiuno teigimu, premjero pasiūlymas visiškai atitinka Lietuvos ligšiolinę laikyseną Baltarusijos atžvilgiu. „Turime suprasti, kad elgiamės nuosekliai pagal tikslus ir veiksmų logiką, kuri jau yra sutarta keletą metų. Be abejo, nesame naivūs, suprantame, kad tokių projektų atveju Baltarusijos sprendimai yra pirmiausia. Tiesiog turime laukti atsakymo“, – sakė Ž. Vaičiūnas. Pasak jo, mes patys Lietuvoje viešoje erdvėje kalbėdami apie šį planą net nesuteikiame Baltarusijai galimybės objektyviai įvertinti tą pasiūlymą. Ministras tikino, kad premjero pasiūlymas yra orientuotas į tai, kad gruodį Astravo AE nepradėtų veikti. „Po to, kai bus atvežtas branduolinis kuras, bus pakankamai vėlu kalbėti apie šios elektrinės nepaleidimą. Tada turbūt galėsime kalbėti tik apie kiek įmanoma ankstyvesnį elektrinės stabdymą“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.