Nelegalus vietnamiečius namo išsiųsime greičiau
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį pa­tei­kė Sei­mui ra­ti­fi­kuo­ti su­tar­tį tarp Lie­tu­vos ir Viet­na­mo, lei­sian­čią spar­čiau de­por­tuo­ti ne­le­ga­liai į ša­lį at­vy­ku­sius as­me­nis.

Šią sutartį vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Hanojuje pasirašė šių metų sausį.

Su nelegalių migrantų iš Vietnamo problema Lietuva susidūrė visais savo nepriklausomybės metais, tačiau jų srautas į šalį buvo nepastovus ir pastaraisiais metais ūgtelėjo.

Lietuvos pareigūnai vietnamiečius deportuodavo ir iki šiol, tačiau procesas buvo kur kas sudėtingesnis.

Anot pasieniečių, Lietuvoje sulaikomi vietnamiečiai įvairiai gudrauja – jie nepateikia su savimi būtinų turėti dokumentų, būna užtušavę titulinį paso puslapį ar prisistato nepilnamečiais.

Taip gudraujantiems vietnamiečiams pavyksta Lietuvoje išbūti iki metų, nors paprastai išsiuntimo procesas trunka kelis mėnesius.

Pasirašyta sutartis numato šalių teises ir pareigas piliečių išsiuntimo procese. Lietuva tikisi, kad taip jis taps sklandesnis.

Nelegalūs migrantai iš Vietnamo per Lietuvą į Vakarų Europą vyksta iš Baltarusijos arba Latvijos, o ten jie patenka iš Rusijos.

Anot pareigūnų, kaip ir absoliuti dauguma kitų neteisėtų migrantų, Vietnamo piliečiai renkasi Lietuvą kaip tranzito valstybę, vykstant į turtingesnes valstybes.