Naujiems ministerijų pavadinimų keitimams Seimas pritarė
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją no­ri­ma pa­va­din­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, o Ūkio mi­nis­te­ri­ją – Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja.

Po pateikimo už tokį projektą balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo vienas, aštuoni susilaikė.

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės teigimu, ministerijos pervadinimas – iškabų keitimas, kiti formalumai – kainuos apie 69 tūkst. eurų. Dabartinėje Švietimo ir mokslo ministerijoje bus įsteigtas padalinys, kuruosiantis sportą.

Daliai parlamentarų priekaištaujant, kam be reikalo leisti pinigus ir keisti pavadinimus, J. Petrauskienė priminė, kad Vyriausybė teikdama šį siūlymą vykdo Seimo valią.

Parlamentas šių metų birželį priėmė rezoliuciją, siūlančią Vyriausybei Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą pakeisti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Taip esą būtų sudarytos sąlygos reikšmingai padidinti sporto prestižą visuomenėje ir valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose.

Ūkio ministeriją norima pervadinti, nes dabartinis jos pavadinimas tiksliai neatspindi „atliekamų funkcijų turinio, neatitinka šiuolaikiško požiūrio į ekonominių procesų reguliavimą ir nėra orientuotas į svarbiausias valstybės politikos sritis ekonominių procesų reguliavimo požiūriu“.

Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, papildomu – Ekonomikos komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti spalio 16 d.