Naujas-senas Skvernelio karas su Grybauskaite
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ne­pag­rįs­ta va­di­na pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­ką dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su Bal­ta­ru­si­ja ste­bint si­tua­ci­ją As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Prem­je­ro tei­gi­mu, įran­ga jė­gai­nė­je leis­tų grei­čiau rea­guo­ti į ga­li­mus in­ci­den­tus, o ne­vei­ki­mas tik pa­di­din­tų ri­zi­ką.

Taip jis reagavo į prezidentės teiginius, kad bendradarbiavimas su Baltarusija reikštų Astravo atominės elektrinės legitimizaciją.

S. Skvernelis sakė, kad iš Baltarusijos premjero gavo „atsakymą, kur jie kviečia diegti bendras stebėjimo sistemas, monitoringo sistemas, jeigu ta elektrinė pradės veikti“.

„Jeigu ji pradės veikti ir ji kelia grėsmę ir abejones dėl saugumo, specialios įrangos turėjimas Astravo elektrinėje, kur mes galėtume realiu režimu matyti galimus incidentus, galimą radioaktyvaus fono pakitimą, jis labai svarbus“, – Seime žurnalistams sakė premjeras.

„Jeigu pradės veikti, užtikrinant mūsų žmonių saugumą mums reikės imtis priemonių, kad žinotume, kas ten vyksta. Tai tikrai nelegimitizuoja tos elektrinės, bet geriausia turbūt nieko nedaryti, o paskui jeigu įvyktų incidentas, apgailestauti, reikšti užuojautas tas, būti susirūpinusiems“, – kalbėjo S. Skvernelis.

„Manau, kad mes turime užtikrinti savo interesą, mes turime žinoti viską, kas ten vyksta realiu režimu, jeigu ji pradės veikti“ , – teigė jis.

D. Grybauskaitė anksčiau antradienį sakė, kad Lietuva negali bendradarbiauti su Baltarusija dėl Astravo atominės elektrinės, nes taip pripažįstamas šios elektrinės teisėtumas ir prarandama galimybė reikalauti ją uždaryti.

„Bet koks sutikimas dalyvauti ir kurti bendras institucijas reikštų Astravo atominės elektrinės legitimizaciją. Tai reiškia, kad surišame savo rankas ir negalėtume reikalauti iš Baltarusijos uždaryti šią elektrinę“, – žurnalistams sakė D. Grybauskaitė.

Anot jos, tai galioja ir Baltarusijos siūlymui derėtis dėl bendros Astravo AE stebėjimo sistemos.

„Taip, absoliučiai. Bendradarbiavimas Astravo klausimu su Baltarusija reiškia Astravo atominės elektrinės juridinį pripažinimą ir savo rankų surišimą“, – teigė D. Grybauskaitė, paklausta apie bendrą stebėjimo sistemą.

Ji sakė, kad užtikrinti Astravo AE saugumą yra neįmanoma.

„Pagal Espo sprendimą, ne saugumo elektrinėje yra problema, o tai, kad pasirinkta (jos statybų – BNS) aikštelė yra nesaugi. Tai reiškia, kad ši elektrinė yra apskritai negali būti veikianti ir toks turėtų būti Lietuvos politinis tikslas“, – tvirtino prezidentė.

Baltarusija, balandžio pabaigoje oficialiai atmetusi S. Skvernelio siūlymą pertvarkyti Astravo AE į dujomis kūrenamą jėgainę, pasiūlė Lietuvai kurti bendrą Astravo AE radiacinio monitoringo sistemą.

Lietuva teigia, kad Baltarusija atominę elektrinę 50 kilometrų nuo Vilniaus stato nesilaikydama saugumo reikalavimų. Minskas tokius priekaištus atmeta.