Naujas Kremliaus puolimas su Viačeslavo Titovo vėliava
Klai­pė­dos ta­ry­bos na­rys Via­čes­la­vas Ti­to­vas pa­sie­kė, kad Ru­si­jos pro­pa­gan­da už­vi­rė dar vie­ną Lie­tu­vos šmei­ži­mo ka­ti­lą. Lie­ja­si de­zin­for­ma­ci­jos ir me­lo srau­tai, o V. Ti­to­vas vaiz­duo­ja­mas kaip per­se­kio­ji­mo au­ka. To­kio dė­me­sio įkvėp­tas pats „he­ro­jus“ to­liau tę­sia šmeiž­to kam­pa­ni­ją prieš Lie­tu­vą.  O Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai Ma­ri­ja Za­cha­ro­va par­eiš­kė, kad tu­ri vil­ties, jog į „to­kią ra­ga­nų me­džiok­lę“ dė­me­sį at­kreips pa­sau­lio bend­ruo­me­nė ir tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos. 

Oficiali Rusijos užsienio politikos formuojančios institucijos atstovė M. Zacharova teigė esą Lietuvos valdžia pradeda laikytis „linijos, perrašant istorines realijas, susijusias su Antruoju pasauliniu karu ir pokario laikotarpiu“. Ji suskubo atkartoti V. Titovo teiginius ir dar daugiau – partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą vadina vienu iš „miško brolių gaujų vadeivų, nusikaltėliu, kurio parankiniai karo metais buvo aktyvūs nacistų pagalbininkai, kalti dėl tūkstančių taikių Lietuvos gyventojų žūties“.

Vienas iš komentatorių palaikymą V. Titovui išreiškė su užuomina: „Laikykis, Slava, neilgai jau...“

M. Zacharovos žodžiais, po to, kai V. Titovas išdrįso pasisakyti prieš „odiozinės figūros įamžinimą, prasidėjo neįsivaizduojamas politiko persekiojimas“.

Eskaluojamas skandalas

Rusijos žiniasklaida tuo metu taip pat eskaluoja istoriją dėl mūsų šalies žmonių reakcijos į Klaipėdos miesto savivaldybės nario, Lietuvos rusų sąjungos atstovo V. Titovo šmeižikiškus teiginius dėl partizanų vado A. Ramanausko-Vanago, kai šis melagingai apkaltino partizaną nekaltų civilių žudymu.

V. Titovas apie A. Ramanauską-Vanagą pasisakė savivaldybėje liepos mėnesį, kai buvo diskutuojama, ar įamžinti partizanų vado atminimą pakabinant atminimo lentą ant Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto pastato.

„Ar jūs iš tikrųjų galvojate, kad verta įamžinti žmogų, kurio iniciatyva buvo nužudyta apie 8 tūkst. taikių piliečių ir vaikų? Aš manau, kad tokių žmonių atminimui ne vieta Klaipėdoje“, – BNS citavo šį deputatą.

Po to Generalinė prokuratūra pranešė, kad dėl V. Titovo pasisakymų, per kuriuos paniekintas mirusiojo atminimas, pradėtas ikiteisminis tyrimas, o uostamiesčio politikai nusprendė inicijuoti V. Titovui įgaliojimų netekimo procedūrą.

„Banditai ir gaujos“

Dabar Rusijos žiniasklaida V. Titovą vadina „kukliu“ municipaliniu deputatu, kurį „puola“ Lietuvos valdžia priešaky su premjeru Sauliumi Skverneliu. O Lietuvos laisvės kovotojus Kremliaus propaganda vadina banditais, žudžiusiais ne tik „partinius darbuotojus, milicininkus, kolūkių vadovus, karius“, bet ir „lojalius sovietų valdžiai lietuvių valstiečius“ ir kitaip juodina bei skleidžia dezinformaciją apie pokario partizanus.

Pats V. Titovas, duodamas interviu vienai vienam pagrindinių Rusijos propagandinių kanalų televizijai „Rosija-1“, partizanų būrius vadino „gaujomis, kurios žudė šeimas ir prievartavo“, ir kad esą apie tai jam pasakojo močiutė.

Beje, pokario laisvės kovotojai taip būdavo apibūdinami Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpiu, o dabar Kremlius su tokių, kaip V.Titovas pagalba, tokius išsireiškimus vėl grąžina į vartoseną.

Dar vienas mitas

Toje pačioje „Rosija-1“ laidoje paskelbtas dar vienas mitas apie tai, kaip mūsų šalis atkūrė nepriklausomybę. Neva tuomečio Sovietų Sąjungos vadovo „Michailo Gorbačiovo ir Aukščiausiosios tarybos sprendimu Lietuva tapo pirmąja respublika, išėjusia iš SSRS“.

Esą „padovanota nepriklausomybė“ privertė Lietuvą skubiai pagrįsti savo suverenitetą istorine kova už laisvę, o tam pravertė „miško broliai kaip nacionaliniai herojai“. O dabar tai neva praverčia kitai Lietuvos valdžios misijai – leisti šaknis rusofobijai. O Vakarai esą palaiko „tokias antirusiškas nuotaikas“, kad Baltijos šalys vėl nepatektų į Rusijos įtakos zoną.

Propagandinis gąsdinimas

Kitas propagandinis Rusijos naujienų portalas teigia, kad esą vyksta neteisminis V. Titovo persekiojimas, parodantis Lietuvos valdžios nesiskaitymą su „demokratiniais institutais ir procedūromis“. Neva V. Titovą „bandoma psichologiškai sulaužyti.“

Tikinama, kad Lietuvoje esą kovojama su kitaip mąstančiais, o melas apie pokario partizanus vadinamas alternatyviu požiūriu.

Rusijos propaganda net gąsdina: neva tas, kas suabejoja Lietuvos valstybine ideologija ir politika „vietinius nacistų pagalbininkus verčiant į nacionalinius herojus, turi būti sunaikintas be teismo ir tyrimo.“

„Neilgai jau...“

Pačiam V. Titovui taip pat patinka vaizduoti auką. Socialiniame tinkle „Facebook“ jis toliau teigia, kad esą gauna didžiulį vietinių palaikymą ir kvietimą atvykti regionus, kuriuose „likę daug liudijimų apie taip vadinamus partizanus ir žmonės nori papasakoti tiesą“.

Iš tiesų prieš šio įrašo yra V. Titovą remiančių komentarų, pastebėtina, kad dauguma jų – rusų kalba.

Vienas iš komentatorių palaikymą V. Titovui išreiškė su užuomina: „Laikykis, Slava, neilgai jau...“