Naujai išrinktai parlamentarei Irenai Haasei rūpi gydymo įstaigų pertvarka
Iš­rink­to­ji Sei­mo na­rė Ire­na Haa­se sa­ko no­rin­ti dirb­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te. Kal­bė­da­ma LRT RA­DI­JUI apie ak­tua­liau­sias sa­vo kraš­to prob­le­mas, nau­jo­ji par­la­men­ta­rė įvar­di­ja vyk­do­mą gy­dy­mo įstai­gų pert­var­ką ir Ša­kių li­go­ni­nės li­ki­mą.

„Didžiausia mūsų krašto problema pirmiausia yra ta, apie kurią kalbėjome per rinkimų agitaciją – sveikatos reforma, kuri labai neigiamai atsiliepė mūsų žmonėms ir iškėlė grėsmę ligoninės išlikimui. Manyčiau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. O apskritai sieksime visko, kas susiję su žmonių gerove“, – LRT RADIJUI sakė I. Haase.

Tėvynės Sąjungos-Krikščionių demokratų atstovė I. Haase Zanavykų vienmandatėje apygardoje sekmadienį surinko 60 proc. balsų. Jos varžovas, save išsikėlęs Mindaugas Bastys – kiek daugiau nei 36 proc.

Vyriausioji rinkimų komisija teigia, kad rinkimai praėjo sklandžiai, nepaisant vieno pažeidimų Kriūkų apylinkėje, kur per anksti buvo bandoma atplėšti vokus su balsais.

Seimo nario vieta liko laisva, kai dėl nuslėptų savo ryšių su buvusiu KGB darbuotoju atsistatydino Mindaugas Bastys.