Monika Garbačiauskaitė-Budrienė apie veiksmus dėl LRT: tai primena važiuojantį buldozerį
Daž­ni ap­si­lan­ky­mai Sei­me, su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja dėl LRT ir Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos siū­ly­mai pri­me­na va­žiuo­jan­tį bul­do­ze­rį – ne­dis­ku­tuo­ja­ma ir ne­lau­kia­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo. Taip spe­cia­lio­je trans­lia­ci­jo­je sa­ko LRT ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Mo­ni­ka Gar­ba­čiaus­kai­tė-Bud­rie­nė. LRT ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Liud­vi­kas Ga­dei­kis vi­lia­si, kad Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos ty­ri­mo dėl LRT iš­va­dos ne­bus pa­tvir­tin­tos: „Iš­va­do­se įžvel­giu per daug sie­kio kon­tro­liuo­ti.“  

Pastebi per didelį siekį kontroliuoti

L. Gadeikis pasakoja, kad vakarykščiame posėdyje Taryba svarstė ganėtinai reikšmingus klausimus, analizavo, kaip atrodo laidos finansiniu aspektu, o tiksliau, kiek viena eterio minutė kainuoja mokesčių mokėtojams. LRT tarybos pirmininkas džiaugiasi, kad ir atsinaujinęs bei pavadinimą pakeitęs LRT PLIUS kanalas įgauna savo veidą, tampa lygiaverčiu pirmajam LRT kanalui. „Be to atnaujinome administracinės komisijos principus, padidinome, sustiprinome jos galias“, – priduria jis.

LRT.lt primena, kad Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) finansus tirianti Seimo laikinoji komisija išvados projekte siūlo keisti nacionalinio transliuotojo valdymo struktūrą. Pagal projektą, LRT taryba liktų atsakinga už turinį, o valdymo funkcijos būtų perduotos naujai steigiamai institucijai – valdybai.

Seimo laikinosios komisijos tyrimo dėl LRT išvados dar nepatvirtintos, o L. Gadeikis tikisi, kad jų ir nepatvirtins. „Išvadose įžvelgiu per daug siekio kontroliuoti. Tarybos bendra nuomone, taip valdančioji dauguma siekia pažaboti ir kontroliuoti LRT bei visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą“, – sako ji.

Laikinosios Seimo komisijos išvadose minima ir administracinė komisija, yra ir siūlymas jos atsisakyti, tačiau LRT tarybos pirmininkas sako, kad tai labai reikšmingas organas ir ji turėtų turėti daugiau savarankiškų galių, kaip ir buvo aptarta vakarykščiame tarybos posėdyje. „Administracinė komisija lyg ir vykdo Tarybos užduotis, tad tyrimas suponuoja, kad jei Administracija dirba blogai, nes jai buvo duodamas blogos užduotys, – svarsto L. Gadeikis. – Seimo komisija siūlo steigti valdybą, kuri darytų tą patį, ką ir administracinė komisija. Tik koks čia nepriklausomumas, jei turime rinktis iš valdžios pasiūlytų kandidatų?“

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė sako, kad apsilankymai Seime ir susiklosčiusi situacija dėl LRT primena važiuojantį buldozerį – niekas nelaukia: „Nekreipiamas dėmesys į siūlymus palaukti paties Konstitucinio Teismo sprendimo dėl tokios Seimo komisijos veikimo. Diskusijos nevyksta, o valdantieji nenori kalbėtis. Nerimą mums kelia siūlymai dėl LRT valdybos, taip pat girdime priekaištų buvusiai nacionalinio transliuotojo administracijai.“

Pasak M. Garbačiauskaitės-Budrienės, LRT tarybos sudarymo ir LRT valdymo tvarka stabiliai veikia jau keletą metų, todėl net jei yra gerų pasiūlymų kažką keisti, reikia diskutuoti kiek įmanoma plačiau. „Bet kokiu atveju tikiuosi diskusijų. Kitu atveju gali atsiverti Pandoros skrynia, galime sulaukti ir labai keistų pasiūlymų. Pati Europos transliuotojų sąjunga (EBU) pasisakė apie dabartinę situaciją ir išreiškė nusistebėjimą, kad nelaukiama Konstitucinio Teismo sprendimo“, – teigia LRT vadovė.

Džiaugiasi sėkmingu sezono startu

Kalbėdama apie naują LRT sezoną ir pasikeitusį kanalą LRT PLIUS, M. Garbačiauskaitė-Budrienė teigia, kad startas buvo sėkmingas: „Mūsų planas ir idėja atnaujinti prekės ženklą ir pakeisti pavadinimą pasiteisino – tai atkreipė dėmesį į kanalą. Vis sulaukiu komentarų, koks geras atsinaujinęs kanalas LRT PLIUS. Nemažai dirbame prie kultūros naujienų laidos, mūsų žurnalistams tai iššūkis, nes „Kultūros diena“ – gana ilga kasdienė laida apie įvairius kultūros reiškinius. Puikios ir naujos laidos „Kultūringai su Nomeda“, „Daiktų istorijos“ – žiūrovai jas gerai priima.“

LRT generalinė direktorė akcentuoja, kad neturi likti nei antrarūšių kanalų, nei radijo stočių. „Svarbu, kad dėmesys būtų skiriamas visoms stotims ir visiems kanalams. Lapkričio mėnesį vyks naujas laidų konkursas. Be to, įvykdėme dar vieną naujovę – visai neseniai susitikome su visais rinkoje esančiais prodiuseriais. Į LRT susirinko daugiau nei šimtas laidų kūrėjų, kuriems pristatėme galimybes dalyvauti laidų konkurse“, – aiškina M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

Paklausta, kaip sekėsi atlaikyti dvi itin svarbias transliacijas – Popiežiaus Pranciškaus vizitą ir Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuves – LRT vadovė teigia, kad viskas praėjo sėkmingai: „Ypač sudėtingas buvo popiežius vizitas – transliuota iš skirtingų lokacijų, mums net neužteko kilnojamų televizijos stočių, turėjome išsinuomoti. Tačiau žiūrovai viską matė, tuo metu buvome kone žiūrimiausia televizija Lietuvoje. A Ramanausko-Vanago laidotuves taip pat stebėjo itin daug žiūrovų, pati to nesitikėjau.“