Mirė spaustuvininkas, mecenatas Petras Kalibatas
Sek­ma­die­nį po il­gos ir su­nkios li­gos Vil­niu­je mi­rė spaus­tu­vi­nin­kas, lei­dė­jas bei me­ce­na­tas 71 me­tų Pe­tras Ka­li­ba­tas, pra­ne­šė ar­ti­mie­ji.

Iš Anykščių rajono kilęs P. Kalibatas Rusijoje, tuometiniame Leningrade, dabartiniame Sankt Peterburge, studijuodamas neakivaizdžiai įgijo inžinieriaus geologo specialybę. Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, jis ėmėsi knygų leidybos verslo.

1994 metais P. Kalibatas įkūrė savo spaudos ir leidybos įmonę „Petro ofsetas“.

Bendrovės spausdintos knygos pelnė ne vieną apdovanojimą, įmonės išleista Pauliaus Normanto knyga „Baltas“ įrašyta į šalies rekordų knygą kaip ilgiausia lankstytina knyga Lietuvoje, o atkurti Kristijono Donelaičio „Metų“ ir Martyno Mažvydo „Katekizmo“ kūriniai buvo pirmieji faksimiliniai leidiniai šalyje.

P. Kalibatas daugelį metų buvo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kasmetinės premijos už kūrybiškiausią metų knygą mecenatas, įvairių kultūros leidinių bei šalies poligrafijos sektoriaus rėmėjas, Pasaulio anykštėnų bendrijos leidybos projektų organizatorius, šios bendrijos garbės narys, taip pat Lietuvos spaustuvininkų asociacijos tarybos narys bei Knygotyros ir dokumentotyros instituto įkurtos Knygos kolegijos pirmininkas.

P. Kalibatas šiais metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.