Mirė partizanas Vytautas Balsys-Uosis
Pir­ma­die­nį mi­rė Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo da­ly­vis Vy­tau­tas Bal­sys-Uo­sis, pra­ne­šė LRT ra­di­jas.

V. Balsys-Uosis gimė 1923 metais Kluoniškių kaime, Zapyškio valsčiuje, Kauno apskrityje.

1944 metais gavęs šaukimą į sovietinę armiją, būdamas 21-erių, susiruošė partizanauti, 1945 metų žiemą jau praleido bunkeriuose. Partizanavo Kazlų Rūdos miškuose, buvusio Lietuvos kariuomenės puskarininkio Jono Misevičiaus būryje. 1944–1948 metais buvo Tauro apygardos partizanas, 1945 metais sunkiai sužeistas Žiemkelio kautynėse.

2000 metais V. Balsys-Uosis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi, pernai kartu su kitais partizanais apdovanotas Laisvės premija.

Per 2003 metais vykusį Lietuvos partizanų suvažiavimą V. Balsys-Uosis buvo paskirtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo vadovu.

Reiškia užuojautą

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad pirmadienį miręs laisvės kovotojas „savo likimu įkūnijo skaudžiąją ir garbingą nepasiduodančios ir kovojančios Lietuvos patirtį – kautynes, lagerius, tremtį“.

Partizanas Vytautas Balsys-Uosis buvo gyva istorija ir įkvėpė visus lietuvius, sako Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Užuojautoje dėl laisvės kovotojo mirties parlamento vadovas teigė, kad „didžiulė drąsa ir meilė Tėvynei, kurią jis jautė kovodamas už laisvę, įkvepia ir mus, ir mūsų vaikus“.

„Vytautas Balsys-Uosis buvo gyva istorija, amžininkas įvykių, kuriuos skaitome vadovėliuose, mokomės savo ištakų. Dėkojame ir dėkosime už auką, atiduotą už mūsų laisvę,“ – sako parlamento vadovas.

Premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad pirmadienį mirusio laisvės kovotojo gyvenimas liudija ypatingą drąsą, ryžtą kovoti už tėvynės laisvę, už valstybės nepriklausomybę.

„Vytautas Balsys – Uosis amžiams įrašytas į mūsų tautos rezistencijos istoriją ir kartų kartoms išliks patriotizmo, pamatinių vertybių simboliu“, – teigia premjeras.

V. Balsys šiemet Seime kartu su kitais partizanais buvo apdovanotas Laisvės premija.