Mirė buvęs žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis
Sek­ma­die­nį mi­rė bu­vęs Sei­mo na­rys, bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras, ag­ro­no­mas 81 me­tų Je­ro­ni­mas Krau­je­lis, pra­ne­šė Sei­mas.

J. Kraujelis gimė 1938 metais Panevėžio rajono Šlekių kaime.

1962 metais Lietuvos žemės ūkio akademijoje jis įgijo mokslinio agronomo specialybę. J. Kraujelis dirbo kolūkyje agronomu, Žemės ūkio ministerijoje Darbo užmokesčio, Planavimo ir ekonomikos valdybų viršininku, Agropramoninio komiteto Vyriausioje ekonomikos valdyboje viršininko pavaduotoju, viršininku.

1989–1991 metais jis ėjo žemės ūkio ministro pavaduotojo ekonomikos klausimams pareigas, nuo 1992 metų iki 2000 metų vadovavo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai.

2000-aisiais J. Kraujelis išrinktas į Seimą pagal Naujosios sąjungos (socialliberalų) sąrašą, buvo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.

2001–2004 metais J. Kraujelis ėjo žemės ūkio ministro pareigas.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis Seimo ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą buvusio Seimo nario, žemės ūkio ministro, ilgamečio Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovo Jeronimo Kraujelio artimiesiems ir bičiuliams.

„J. Kraujelio išmintis, sukaupta patirtis ir žinios buvo reikšminga dalis formuojant šalies žemės ūkio politiką. Liksime dėkingi už jo profesionalų žvilgsnį ir atsakingą požiūrį,“ – sako parlamento vadovas.

Urna su velionio palaikais antradienį 16 val. bus pašarvota Vilniaus laidojimo rūmuose, velionis bus palaidotas trečiadienį Kairėnų kapinėse Vilniuje.