Ministras žada daugiau vaiko pinigų
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis ža­da, kad vai­ko pi­ni­gai 2021 me­tais ga­li siek­ti 100 eu­rų per mė­ne­sį. Da­bar vai­ko pi­ni­gai sie­kia 30 eu­rų, o nuo sau­sio jie di­dės iki 50 eu­rų. 

„Kai planavome trimečius biudžetus (2019–2021 metų – BNS), irgi buvo numatyti papildomi asignavimai vaiko pinigų tam, kad mes 2021 metais priartėtume prie 100 eurų. Aišku, labai reikia žiūrėti bendrąsias prognozes, galimybes ir taip toliau, tačiau tą žingsnį turime daryti“, – teigė ministras, ketvirtadienį Seime pristatydamas Išmokų vaikams įstatymo pataisas.

Šiuo metu kas mėnesį mokama 30 eurų išmoka visiems tėvams ir globėjams, auginantiems vaikus iki 18 metų (arba iki 21 metų, jei vaikas mokosi bendrojo lavinimo mokykloje).

L. Kukuraičio teigimu, dabar vaiko pinigus gauna 477 tūkst. vaikų.