Ministerija: už kompensuojamus vaistus gyventojai mokėjo mažiau
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai už kom­pen­suo­ja­mus vais­tus pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį su­mo­kė­jo vi­du­ti­niš­kai 18 proc. ma­žiau prie­mo­kų nei per­nai tuo pat lai­ku – jų bend­ra su­ma su­ma­žė­jo nuo 30,6 mln. iki 25,1 mln. eu­rų, pra­ne­šė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM).

Sveikatos apsaugos viceministrės Kristinos Garuolienės teigimu, pacientų priemokas šiemet, pavyzdžiui, leido sumažinti tai, kad dalies vaistų kompensavimo lygis padidintas nuo 80–90 proc. iki 100 proc., o vaistų širdies ligoms gydyti – nuo 80 iki 90 procentų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidos vaistams šiemet sumažėjo daugiau nei 5 proc. – nuo 122,1 mln. iki 115,2 mln. eurų.

Pasak SAM, racionaliau naudojamos lėšos leido kompensuoti 35 naujas veikliąsias medžiagas, kurioms iki šiol nebuvo pakankamai lėšų. Taip pat kompensuojama daugiau medicinos pagalbos priemonių.

Vaistų gamintojai, vaistininkai, dalis pacientų savo ruožtu teigia, kad vaistų kompensavimo naujovės riboja jų galimybes rinktis vaistus.