Minima kovos su smurtu prieš moteris diena
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos su smur­tu prieš mo­te­ris die­na.

Ta proga oranžine spalva nušvis ir svarbiausių valstybės institucijų pastatai, tarp jų – Prezidentūra bei Užsienio reikalų ministerija. Prie šios akcijos prisidės ir Europos namai, Prancūzijos ambasada bei Baltasis tiltas Vilniuje.

Tokiu būdu duodamas startas tarptautinei 16 dienų kampanijai kovos su smurtu prieš moteris „Nušviesk pasaulį oranžiniu“ („Orange the World“), ji rengiama nuo 2015 metų.

Kovos su smurtu prieš moteris dieną žymūs pasaulio pastatai ar objektai nušvinta oranžine spalva – taip norima atkreipti visuomenės dėmesį į paplitusią smurto prieš moteris ir mergaites problemą.

Europos lyčių lygybės instituto išplatintame pranešime teigiama, kad Lietuvoje smurtą artimoje aplinkoje patiria beveik ketvirtadalis moterų. Tik viena iš keturių smurtą patyrusių moterų dėl to kreipėsi į teisėsaugos institucijas. Šis rodiklis yra gerokai mažesnis už ES vidurkį, jis siekia 33 procentus.

„Šie skaičiai neatskleidžia problemos masto smurto prieš moteris artimoje aplinkoje ir viešose vietose – tokiose kaip mokyklos ir darbovietės. Daugybė moterų, patyrusios smurtą, dar nesikreipia pagalbos. Turime keisti šią situaciją ir sukurti aplinką, kurioje fizinės jėgos panaudojimas nebūtų toleruojamas, o moterys jaustųsi saugios pranešdamos, kad tapo smurto aukomis“, – teigė Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Langbakk.

Policijos departamento duomenimis, 2017 metais gauta beveik 48 tūkst. pranešimų dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, užregistruota beveik 11 tūkst. nusikaltimų. Aštuonios iš dešimties šių nusikaltimų aukos buvo moterys.