Milda Vainiutė siūloma į Seimo kontrolierius
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis į Sei­mo kon­tro­lie­rius siū­lo bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Mil­dos Vai­niu­tės kan­di­da­tū­rą.

Ji pakeis kontrolierių Raimondą Šukį, kurio penkerių metų kadencija baigėsi balandžio mėnesį, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Lietuvoje yra du Seimo kontrolieriai, jie skiriami penkerių metų kadencijai. Seimo kontrolierių įstaigos vadovu vieną iš Seimo kontrolierių parlamento vadovo teikimu skiria Seimas.

Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

M. Vainiutė valdančiųjų buvo paskirta teisingumo ministre, tačiau pavasarį pasitraukė iš pareigų dėl prezidentės Dalios Grybauskaitės kritikos.

Vasarą kartu su atsistatydinančiu Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Darijumi Beinoravičiumi ji pateikė ekspertinę išvadą valdančiųjų projektui, kuris iš esmės keičia partijų finansavimo tvarką, taip pat nuo Socialdemokratų partijos atskilusių politikų įkurtai Socialdemokratų darbo partijai atiduoda dalį buvusių bendražygių dotacijos.

Išvadoje teigiama, kad projektas neprieštarauja Lietuvoje įtvirtintam politinių partijų finansavimo modeliui bei egzistuojančiai užsienio šalių skirtingai praktikai, tačiau „šioje projekto stadijoje sunkoka įžvelgti, kuo įstatymo projektas būtų tobulesnis, jį lyginant su šiuo metu esamu teisiniu reguliavimu“.

Opozicijos atstovai tokią išvadą kritikavo, teigdami, kad jos negalima laikyti nepriklausoma.