Merų milijonierių ir skurdžių rikiuotė išliko nepakitusi
Mies­tų ir ra­jo­nų me­rų pi­ni­gi­nių tu­ri­nys per me­tus kei­tė­si ne­vie­no­dai – tur­tin­gie­ji ir li­ko tur­tin­gi, o varg­šai – ne­pra­lo­bo. Tur­tin­giau­sias ša­lies me­ras – Kau­no va­do­vas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, vi­siš­kas be­tur­tis – Za­ra­sų ra­jo­no va­do­vas Ni­ko­la­jus Gu­se­vas.

Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtos gyventojų turto deklaracijos, praėję metai vietos politikams nebuvo prasti. Išaugo jų turimų akcijų bei nekilnojamojo turto vertė, pagausėjo santaupų kapšai. Kaip ir ankstesniais metais, iš 60 šalies savivaldybių vadovų milijonus valdo šeši politikai. Akivaizdu, kad dauguma jų turtus susikrovė iš verslo, dar nebūdami merai. Geram būriui savivaldybių vadovų iki milijono trūko visai nedaug. O Zarasų meras pastaruosius dvejus metus deklaruoja esąs visiškas vargšas, anksčiau nurodydavo turįs 4 tūkst. eurų vertės automobilį. Palyginti su šiuo politiku, kiti jo kolegos merai, net ir turintys kelis tūkstančius eurų, atrodo pasiturintys.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų pavasarį.

Didmiesčių galvos neskursta

Didžiausius turtus ne tik tarp didmiesčių, bet ir visų šalies savivaldybių vadovų, kaip ir ankstesniais metais, valdo Kauno meras, „Vičiūnų“ bendrovės kūrėjas V. Matjošaitis. Jo turtas vertinamas 7,9 mln. eurų ir, palyginti su 2016-aisiais, padidėjo 1,2 mln. eurų. Didžiausią sukaupto kapitalo dalį – 4,6 mln. eurų V. Matjošaitis yra paskolinęs, pats jis yra pasiskolinęs 2,5 mln. eurų. Per metus 670 tūkst. eurų išaugo merui priklausančių akcijų vertė, žemės sklypų 640 tūkst. eurų – sumažėjo.

Kitų didmiesčių vadovų turtai gerokai kuklesni. Pirmauja Šiaulių meras Artūras Visockas. Jis deklaravo 239 tūkst. eurų vertės turto, didžioji dalis – 208 tūkst. – piniginės lėšos. Per metus jos pagausėjo 100 tūkst. eurų. Be to, 54 tūkst. eurų A. Visockas yra paskolinęs. 47 tūkst. eurų santaupų deklaravo jo sutuoktinė Edita Visockienė. 190 tūkst.eurų vertinamas Alytaus mero Vytauto Grigaravičius turtas. Didžioji jo dalis – 136 tūkst. eurų yra piniginės lėšos. Per metus jos sumenko apie 30 tūkst. eurų. Mero sutuoktinė Jolanta Grigaravičienė deklaravo turto už 252 tūks. eurų, ji turi 58 tūkst. eurų skolų.

Laikinai nuo pareigų nušalinto Panevėžio mero Ryčio Mykolo Račkausko turtas vertas 138 tūkst. eurų. Beveik pusė jo – 70 tūkst. eurų – mero santaupos. Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas valdo 124 tūkst. eurų turtą, tačiau turi 90 tūkst. eurų skolos. Tai – 10 tūkst. eurų mažiau nei prieš metus. 165 tūkst. eurų vertės turtas priklauso mero sutuoktinei Ingai Grubliauskienei.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius deklaravo 109 tūkst. vertės turto, liūto dalį – 92 tūkst. eurų sudaro nekilnojamasis turtas. Tačiau mero pečius slegia nemenka finansinė našta – jis yra pasiskolinęs 140 tūkst. eurų. Per metus šią skolą R. Šimašiui pavyko sumažinti 7 tūkst. eurų. Marijampolės merė Irena Lunskienė tarp kolegų atrodo kukliai. Jos turtas – 10 tūkst. eurų santaupų. Be to, merė yra pasiskolinusi 15,8 tūkst. eurų.

Milijonierių klubas

Tarp rajonų merų pagal piniginės storį pirmauja Biržų rajono galva Valdemaras Valkiūnas. Jo turtas, kaip ir prieš metus, vertinamas 4,9 mln. eurų. Didžioji turto dalis – nekilnojamasis turtas, žemės sklypai bei akcijos. Mažeikių rajono meras Antanas Tenys, kaip ir ankstesniais metais, deklaravo 1,3 mln. eurų vertės turto, dar 270 tūkst. eurų jis yra pasiskolinęs. Labiausiai – 202 tūkst. padidėjo A. Tenio valdomo nekilnojamojo turto vertė, 60 tūkst. eurų išaugo skola. Kėdainių rajono mero Sauliaus Grinkevičiaus turtas taip pat vertinamas 1,3 mln. eurų. 1 mln. šios sumos – akcijos bei santaupos.

Tarp rajonų merų pagal piniginės storį pirmauja Biržų rajono galva Valdemaras Valkiūnas. Jo turtas, kaip ir prieš metus, vertinamas 4,9 mln. eurų.

Palangos meras Šarūnas Vaitkus gali didžiuotis 1,2 mln. eurų vertės turtu. 403 tūkst. eurų iš šios sumos jis yra paskolinęs, 115 tūkst. pasiskolinęs pats. Per metus ženkliai – beveik 60 tūkst. eurų sumažėjo Š. Vaitkaus turimų santaupų suma. Merų milijonierių klubui priklauso ir ilgametis Druskininkų vadovas Ričardas Malinauskas, valdantis 1 mln. eurų vertės turto. Jo pagrindas – nekilnojamasis turas, žemės sklypai bei akcijos. Kaip ir ankstesniais metais, R. Malinauskas gali pasigirti 72 tūkst. eurų vertės transporto priemonėmis.

Milijono link juda ir Molėtų rajono mero Stasio Žvinio turtai. Jo meras deklaravo turįs už 778 tūkst. eurų. Didžioji dalis – akcijų vertė. S. Žvinys turi neišmokėtą 130 tūkst. eurų skolą. Nedaug atsilieka Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, turintis 732 tūkst. eurų vertės turto. Pusė jo – registruoti daiktai, meno kūriniai bei juvelyriniai dirbiniai. Meras nėra grąžinęs 228 tūkst. eurų skolos. Jo sutuoktinė Audronė Vaicekauskienė deklaravo 266 tūkst. eurų. 730 tūkst. eurų vertės turto savininkas yra Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras. 364 tūkst. eurų yra mero santaupos. Per metus jos sumenko 107 tūkst. eurų.

Kuklieji politikai

Visiškai jokio turto deklaravo neturintis Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas. Jo sutuoktinei Editai Gusevienei priklauso 11 tūkst. eurų vertės nekilnojamasis turtas bei 2,6 tūkst. eurų vertės žemės sklypas.

Kukliai verčiasi ir Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, turintis 29 eurų vertės pajų bei 6,9 tūkst. eurų santaupų. Per metus jos pagausėjo 3 tūkst. eurų. Už vyrą kur kas turtingesnė jo sutuoktinė Zita Gudauskienė. Moteris deklaravo turto už 169 tūkst. eurų, didžioji dalis – nekilnojamasis turtas. Tačiau jos pečius slegia 33 tūkst. eurų skola.

12 tūkst. eurų vertės turtas priklauso Jurbarko rajono merui Skirmantui Mockevičiui, pusė jos – nekilnojamasis turtas. Tokios pat vertės turtą valdo ir Neringos meras Darius Jasaitis, tačiau jis dar turi 1,9 tūkst. eurų negrąžintą skolą. Per metus beveik 2 tūkst. eurų sumažėjo D. Jasaičio sukauptos santaupos, transporto priemonės vertė nukrito 10 tūkst. eurų. Per metus turtingesnis netapo ir Jonavos rajono meras Eugenijus Sabutis. Jo turtas vertas 17,7 tūkst. eurų. Merui priklausantis automobilis įkainotas 2 tūkst. eurų, jo sutuoktinės – 20 tūkst. eurų.

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis deklaravo turto už 26,8 tūkst. eurų. 13 tūkst. eurų sudaro santaupos, kurios per metus padidėjo 10 tūkst. eurų. Jo žmonai Bronislavai Laurinaitienei priklauso 137 tūkst. vertės turtas, tačiau moteris turi 145 tūkst. eurų skolos.