Mažėja Dainiaus Kepenio Sveikos gyvensenos komisija
Du opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ir And­rius Kup­čins­kas pa­lie­ka „vals­tie­čio“ Dai­niaus Ke­pe­nio va­do­vau­ja­mą Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­ją.

„Nematau prasmės dirbti Sveikos gyvensenos komisijoje, kuriai vadovauja labai energingas, tačiau keistų pseudomokslo idėjų kupinas Dainius Kepenis. Jo iniciatyvos nukreiptos prieš skiepus buvo paskutinis lašas“, – sako K. Masiulis.

Jis taip pat stebisi, kad vadovauti komisijai patikėta „abejotinas idėjas skleidžiančiam D. Kepeniui, o ne komisijos nariui medicinos mokslų daktarui Algimantui Kirkučiui“.

„Kol komisijai vadovaus D. Kepenis, tol joje dirbti atsisakau ir raginu tą patį padaryti kitus Seimo narius. Ši komisija diskredituoja valdančiuosius, visą Seimą ir valstybę“, – Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų frakcijos pranešime cituojamas K. Masiulis.

Lietuvoje plintant tymams D. Kepenis kitą savaitę Seime organizuoja konferenciją „Saugūs skiepai – saugiai Lietuvai“. Tarp konferencijos pranešėjų nurodomi prieš skiepus pasisakantys įvairių organizacijų atstovai.

Ketvirtadienį šią iniciatyvą komentuodamas žurnalistams Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis sakė, kad „kiekvienas Seimo narys turi teisę pasikviesti žmones, kurie turi vieną ar kitą nuomonę, pasidalinti savo patirtimi“.

„Kiekvienas žmogus turi teisę išsakyti savo nuomonę, tai yra demokratija. Jei kas nors norėtų drausti tokius reginius, kiltų klausimas, kodėl žmonės neturi teisės apsakyti savo nuomonės“, – sakė R. Karbauskis.

Seime praėjusią savaitę svarstant rezoliuciją dėl tymų protrūkio D. Kepenis pareiškė, kad „skie­puo­se yra ne tik mo­te­rų abor­tuo­tų kū­di­kių ląs­te­lių, ne tik bež­džio­nių ląs­te­lių“.

„Nuo me­nin­go­ko­ko mes bū­ti­nai tu­ri­me skie­py­tis. Mer­gai­čių pa­pi­lo­mos vi­ru­sas, kur rei­kė­tų kal­bė­ti apie mer­gai­čių do­ro­vi­nį auk­lė­ji­mą, nuo vienuolikos me­tų mes jau no­ri­me pa­skie­py­ti nuo paleistuvystės. Rei­kia pra­dė­ti gal­vo­ti, ir ačiū Die­vui, kad žmo­nės pra­dė­jo gal­vo­ti. Ir pabai­gai. Dak­ta­re Ma­tu­lai, už­si­ra­šy­ki­te (...) kad skie­puo­se yra ne tik mo­te­rų abor­tuo­tų kūdikių ląs­te­lių, ne tik bež­džio­nių ląs­te­lių…“, – kalbėjo D. Kepenis.

Jo pasisakymą išjungęs mikrofoną nutraukė posėdžiui pirmininkavęs „valstietis“ Arvydas Nekrošius.