Maskva: Lietuvos sankcijos Rusijai – „uodo įkandimas“
Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mos už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Leo­ni­das Sluc­kis penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Lie­tu­vos pa­skelb­tos sank­ci­jos Ru­si­jai dėl in­ci­den­to Ker­čės są­siau­ry­je tė­ra „uo­do įkan­di­mas“ ir pa­ža­dė­jo, kad Vil­nius ne­iš­ven­gia­mai su­lauks Mask­vos at­sa­ko.

Lietuva anksčiau penktadienį išplėtė Rusijos piliečių „juodąjį sąrašą“ dėl lapkričio 25 dieną netoli Maskvos aneksuoto Krymo krantų įvykusio incidento, kai Rusija apšaudė ir sulaikė tris ukrainiečių laivus bei suėmė jų įgulas.

Vilnius ketina įtraukti 20 Rusijos piliečių į „juodąjį“ sąrašą, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą ar vystyti čia veiklą.

Sankcijomis žadama bausti asmenis, kurie „tiesiogiai dalyvavo vykdant agresijos aktą prieš Ukrainos karinius laivus“, taip pat Rusijos karinės vadovybės atstovus.

„Lietuvos sankcijos dėl incidento Kerčės sąsiauryje – tai absurdas, rusofobiškos isterijos pasireiškimas“, – žurnalistams sakė L. Sluckis.

Jis pabrėžė, kad Europos Sąjunga nėra priėmusi jokio bendro sprendimo ir neturi bendros nuomonės šiuo klausimu. L. Sluckis pridūrė, kad Briuselis stengiasi deeskaluoti padėtį.

Tuo metu Vilnius „sąmoningai didina įtampą, kad tik įkąstų Rusijai, – kalbėjo jis. – Tik šie įkandimai – (kaip) uodo.“

„Esu įsitikinęs, kad šis eilinis, daugiau viešųjų ryšių, išpuolis neliks nepastebėtas ir sulauks adekvačios reakcijos – kaip ir visais panašių sankcijų taikymo atvejais“, – sakė pareigūnas.