Mariui Ivaškevičiui – vėl nemalonumai dėl viešų pasisakymų
Ra­šy­to­jas, dra­ma­tur­gas Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius su­lau­kė nau­jų kal­ti­ni­mų. Kaip pra­ne­šė pats me­ni­nin­kas, jis bu­vo iš­kvies­tas  per 10 die­nų at­vyk­ti į Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą dėl duo­to in­ter­viu LRT.

„Laba diena, 2019–01–28 skyriuje gautas asmens skundas, dėl to, kad Jūs, dalyvaudamas VšĮ Lietuvos radijos ir televizijos laidoje „Radijo popietė“ 2018–12–28, savo pasisakymais (konkrečiau laidos metu 14 min. 44 s. pareikšdamas), apšmeižėte lietuvių tautą, bei kurstėte neapykantą tautiniu pagrindu. Sprendimui priimti, reikalingas Jūsų paaiškinimas, koks buvo šių Jūsų išsakytų žodžių tikslas, mintis, esmė. Ar galite atvykti į skyrių ir pateikti paaiškinimą?“, – apie tai M.Ivaškevičius pranešė savo „Facebook“ paskyroje.

Kartu jis pateikė visą pokalbio laidoje su Jolanta Kryževičiene citata:

„Lietuvai reikėtų tapti iš stumiančios savo piliečius iš savęs į kviečiančią, nes per paskutinį šimtmetį, kurį šiandien švenčiame, buvo labai ryškus stumimas įvairių, neatitinakčių tam tikro kanono lietuvių arba Lietuvos piliečių. Taip mes išstūmėm labai daug lenkakalbių iš pradžių, vėliau išstūmėm, išžudėm žydus ir dabar netgi mūsų požiūris į tuos emigrantus yra maždaug toks: išvažiavot ir gerai, mums jūsų nereikia, mes likom, mes būsim tikri lietuviai, o jūsų vaikai niekada negaus dvigubos pilietybės ir panašiai. Norėtųsi, kad pasikeistų šis požiūris, kad mūsų šalis kviestų ir vertintų savo tautiečius, o ne bandytų jų atsikratyti. Tuomet gal ir tų išvažiuojančių būtų mažiau, nes čia ne vien ekonomika – labai daug žmonių kalba apie tai, kad jautėsi nereikalingi Lietuvoje ir todėl išvažiavo. Tai nereiškia, kad jis rado laimę ten, tiesiog jis nesijautė gerai čia.“

Kaip rašėme anksčiau, vasario 11 d. Prokuratūra paskelbė atsisakiusi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus romane „Žali“ išsakytų teiginių apie Lietuvos partizaninę kovą ir vieną jos vadovų – generolą Joną Žemaitį. 32 žmonių pateiktą prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras nusprendė, kad nepadaryta veiksmų, turinčių nusikalstamos veikos požymių.

Dėl romano „Žali“ buvusių politinių kalinių ir tremtinių organizacijos reikalavo atšaukti M. Ivaškevičiui skirtą Nacionalinę premiją. Autoriaus pusėn stojo Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba, akcentavusi, kad žodžio ir apskritai kūrybos laisvė yra viena iš pamatinių žmogaus teisių.