M. Laurinavičius: „Jokių borisovų R.Paksui jau nebereikia“
Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio Ro­lan­do Pa­kso ke­lio­nės į Bal­ta­ru­si­ją bei Mask­vą or­ga­ni­zuo­tos per Geor­gi­jų Pol­tav­čen­ką, pri­pa­ži­no pats eu­ro­par­la­men­ta­ras. Ko­kie šio Ru­si­jos vei­kė­jo ry­šiai su Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu – pla­čiau at­sklei­džia Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­to vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas Ma­rius Lau­ri­na­vi­čius.

Naujienų portalui „Delfi“ pasakodamas apie vizito į Maskvą detales R. Paksas atskleidė, kad pirmiausia per Rusijos ambasadą Briuselyje jis sulaukęs kvietimo susitikti su Rusijos Valstybės Dūmos vadovu Viačeslavu Volodinu. Ir pridūrė:

„Plius, žinojau, kad dar pamatysiu savo seną pažįstamą, buvusį Sankt Peterburgo gubernatorių, G. Poltavčenką. [...] Jis buvo V. Putino atstovas mano inauguracijoje. Per ilgą laiko tarpą mes su G. Poltavčenka tapome kaip ir draugai, ir ne kartą matėmės“, – naujienų portalui atviravo R. Paksas.

Į šią žinutę netruko sureaguoti Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas M. Laurinavičius, asmeninėje „Facebook“ paskyroje atskleidęs, kas yra Georgijus Poltavčenka.

„Aišku, pats pasakoti, kas iš tiesų yra šis veikėjas, kurį jis pagarbiai vadina buvusiu gubernatoriumi, o dabar tos laivų statyklos vadovu, R. Paksas nenori. Neginčysiu, buvo G. Poltavčenka ir gubernatorius, yra ir laivų statyklos vadovas. Tačiau daug geriau jį apibūdina kiti faktai. Mat šis KGB KARININKAS stovėjo prie dabartinio V. Putino režimo ištakų Sankt Peterburge. Ne šiaip stovėjo – mieste, kurį tuomet valdė (ir TOTALIAI KARTU GROBSTĖ – tos istorijos puikiai žinomos bet kam kas giliau domisi Rusija ) KGB ir banditų aljansas, jis užėmė Sankt Peterburgo mokesčių policijos vadovo postą. Tikriausiai daugiau aiškinti nereikia...“, – rašo M. Laurinavičius.

Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas Marius Laurinavičius./ BNS nuotrauka

Kokia buvo ir tebėra G. Poltavčenkos įtaka, M. Laurinavičius iliustruoja 1999 metų įvykiu, kai V. Putinas jau buvo FST vadovas.

„Sankt Peterburge įvykdyta iš esmės eilinė to meto žmogžudystė – buvo nužudytas Baltijos finansinės pramoninės grupės (BFPG) vadovas Pavelas Kapyšas. Po jo nužudymo verslą perėmė ne bet kas, o su Tambovo nusikaltėlių grupuotės lyderiu Barsukovu-Kumarinu susijusios jėgos. Tai irgi nebuvo nieko ypatingo. Tačiau įdomu tai, jog nuo 1997 metų BFPG užgriuvo G. Poltavčenkos siųsti mokesčių policijos atstovai. Tuomet P. Kapyšas iš esmės atviru tekstu viešai pareiškė, kad taip su juo G. Poltavčenkos rankomis bando susidoroti Barsukovas-Kumarinas, kuris kontroliavo Peterburgo kuro kompaniją (PTK) ir galingas konkurentas rinkoje jam tikrai nebuvo reikalingas. [...] Nenuostabu, kad V. Putinas, kuris irgi buvo ne vien KGB karininkas, bet ir pagrįstai siejamas su Tambovo nusikalstama grupuote, tapęs prezidentu nepamiršo pasirūpinti ir sėkminga G. Poltavčenkos karjera jau federaliniu lygiu. Kaip sakoma, „pasakyk, kas tavo draugai – pasakysiu, kas Tu“. Ar ne p.Paksai?“, – klausia M. Laurinavičius.

LŽ primena, kad R. Paksas pernai gruodį Maskvoje buvo susitikęs su Rusijos prezidentu V. Putinu, o Minske praėjusį ketvirtadienį susitiko su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka, energetikos ministru Viktoru Karankevičiumi ir sako aptaręs Astravo elektrinės saugumo, galimo Karaliaučiaus ir Lietuvos regiono demilitarizavimo klausimus.