LVAT bylą dėl D. Zabulionio atleidimo nagrinės žodžiu
Bu­vu­sio Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jo Dai­vio Za­bu­lio­nio at­lei­di­mo by­lą aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nu­ta­rė nag­ri­nė­ti žo­džiu. Tai reiš­kia, kad teis­mas no­ri pa­pil­do­mai pa­ti­krin­ti kai ku­riuos by­lo­je ke­lia­mus klau­si­mus, to­dėl į jį bus kvie­čia­mi ša­lių at­sto­vai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) antradienį iš esmės atnaujino D. Zabulionio atleidimo bylą ir žodiniame posėdyje ją nagrinės kitų metų sausio 22 antrą dieną, BNS patvirtino teismo atstovė Neringa Lukoševičienė.

Vilniaus apygardos administracinis teismas rugpjūtį nutarė, kad D. Zabulionis ir antrą kartą buvo atleistas neteisėtai, jam priteista 13,2 tūkst. eurų kompensacija už priverstines pravaikštas. Tačiau Lietuvos automobilių kelių direkcija sprendimą apskundė LVAT-ui.

Pirmą kartą D. Zabulionis atleistas pernai kovą dėl galimai neskaidrių ryšių su koncerno „MG Baltic“ ir bendrovės „Kauno tiltai“ vadovais.

LVAT šių metų vasarį patenkino D. Zabulionio skundą ir nurodė jį gražinti į buvusias pareigas, taip pat išmokėti jam beveik 30 tūkst. eurų kompensaciją. Į darbą jis buvo grąžintas vasario pabaigoje, tačiau kovo 21 dieną vėl atleistas.

Galimą D. Zabulionio tarnybinį nusižengimą tyrusi Kelių direkcijos komisija nustatė, kad jis šiurkščiai nusižengė valstybės tarnautojo pareigoms ir valstybės tarnautojo etikos principams, diskreditavo valstybės tarnybą ir pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.