LRTK persigalvojo: Visuomenės informavimo įstatymas keičiamas nebus
Ka­dan­gi Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) at­si­sa­kė sa­vo siū­ly­mo iš­plės­ti ži­niask­lai­do­je drau­džia­mos in­for­ma­ci­jos są­ra­šą, jis ne­bus kei­čia­mas.

Tai nuspręsta antradienį per Seimo Kultūros komiteto surengtus Visuomenės informavimo įstatymo pataisų klausymus.

„Nekeičiame to straipsnio, kur buvo aprašas, kokios grėsmės“, – po dešimt minučių užtrukusio posėdžio žurnalistams sakė Kultūros komiteto pirmininkas „valstietis“ Ramūnas Karbauskis.

„Komisija, kuri teikė pasiūlymus keisti būtent 19 straipsnį, savo pasiūlymą atsiėmė. Jie ruošė tą projektą. Jeigu siūlymo nėra keisti tą straipsnį, tai nebelieka ir klausimo, dėl kurio mes čia turėtume spręsti“, – pridūrė jis.