LRT tyrimas: aplink Saulių Skvernelį buriasi buvę pareigūnai
Vy­riau­sy­bė­je ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se bu­ria­si bu­vę par­ei­gū­nai, dau­gu­ma jų su­si­ję su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu tie­sio­gi­nio pa­val­du­mo ry­šiais jam dir­bant po­li­ci­jos sis­te­mo­je, skel­bia LRT.

2011–2014 metais S. Skverneliui vadovaujant šalies policijai, jis savo pavaduotojais buvo pasirinkęs Algirdą Stončaitį, Renatą Požėlą – šiuo metu A. Stončaitis eina Vyriausybės kanclerio, R. Požėla – Valastybės sienos apsaugos vadovo pareigas. Buvęs Policijos departamento Imuniteto valdybos vadovas Donatas Malaškevičius šiuo metu vadovauja „Lietuvos geležinkelių“ Pirkimų centrui.

LRT taip pat skelbia, kad premjero sekretoriato vadove dirba jo dukra Živilė Navickaitė-Babkin. Jos tėvas – dabartinis Lietuvos pareigūnų veteranų asociacijos (LPVA) Valdybos pirmininkas, iki 2008-ųjų buvęs generalinio komisaro pavaduotoju ir S. Skvernelio tiesioginiu vadovu policijoje.

S. Skvernelis pabrėžia, kad renkasi komandą pagal kompetenciją ir profesionalumą

„Ir dėl tų kompetencijų, kurių reikėjo, jie yra ir pakviesti. Ypač kalbant apie politinio ir asmeninio pasitikėjimo pareigūnus“, – teigia S. Skvernelis.

Šią vasarą atidaryto Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) vadovu tapo Antanas Matusa, 2013–2014 vadovavęs Paramos administravimo skyriui policijos Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdyboje.

S. Skvernelio patarėju teisės ir teisėsaugos klausimais nuo 2017-ųjų gruodžio dirba Donatas Matuiza, anksčiau vadovavęs Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-ajai valdybai.

Dabartinis teisingumo ministras Elvinas Jankevičius prieš tai dirbo S. Skvernelio patarėju ir buvo viceministru Vidaus reikalų ministerijoje S. Skverneliui jai vadovaujant. Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis anksčiau buvo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisaro pavaduotojas.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas 1996–1998 metais buvo S. Skvernelio studentas ir bendradarbis Lietuvos policijos akademijos Politinės teisės ir profesinės taktikos katedroje, viceministras Donatas Urbonas buvo Policijos departamento patarėjas, viceministras viceministras Česlovas Mulma – buvęs Alytaus policijos viršininkas.

Viešojo saugumo tarnybai vadovauja buvęs aukštas karo policijos pareigūnas Ričardas Pocius, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – buvęs Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisaro pavaduotojas Antonis Mikulskis.