LRT komisijos išvados – atmestos
Ket­vir­ta­die­nį par­la­men­ta­rai ne­pri­ta­rė Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos iš­va­doms dėl na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo LRT ūki­nės ir fi­nan­si­nės veik­los.

Už išvadų patvirtinimą balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 57, penki susilaikė.

Prieš tai parlamentarai iš išvadų išbraukė visus siūlymus, susijusius su LRT valdymo pakeitimu.

62 parlamentarai pritarė Aušrinės Armonaitės siūlymui iš išvadų išbraukti siūlymus dėl LRT valdysenos pakeitimo, prieš buvo 35, susilaikė 15 Seimo narių.

Tokiu būdu nepritarta komisijos siūlymui steigti naują LRT valdymo organą – valdybą, koreguoti LRT tarybos narių skyrimo tvarką, susiejant su skiriančiosios institucijos kadencija, trumpinti tarybos narių kadenciją nuo šešerių iki penkerių metų ir pan.

Tuo metu Seimo Kultūros komiteto pirmininkas, valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis su LRT veiklą tyrusios komisijos nariais yra įregistravęs naują visuomeninio transliuotojo įstatymo redakciją.

Joje numatyta LRT steigti valdybą, sutrumpinti tarybos narių kadenciją ir pakeisti formavimo principus, atsisakyti reklamos interneto svetainėje.

Patvirtintose Seimo komisijos tyrimo išvadose atskleisti viešųjų pirkimų pažeidimai, padaryti dirbant ankstesniems LRT vadovams. Konstatuota, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nuo 2005 metų sistemingai fiksavo pažeidimus, bet nėra duomenų, kad tuometinė LRT vadovybė būtų ėmusis priemonių užkirsti jiems kelią.

„Daugiau kaip pusė (apie 62 proc.) 2013–2017 metais LRT vykdytų tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų buvo vykdyti nesant konkurencijos ir pirkime dalyvaujant tik vienam tiekėjui. Daugiausia tokių pirkimų (17) buvo įvykdyta 2017 metais. Vieno tiekėjo su LRT sudarytų sutarčių vertė sudarė 83 proc. visų tiekėjo sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertės“, – pabrėžiama išvadose.

Seimas praėjusių metų gruodžio pabaigoje sudarė komisiją LRT finansams tirti. Jai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, išnagrinėti LRT pirkimus, vadovybės struktūrą, jos atitikimą europinei praktikai ir t. t.

Seimo tyrimo metu pasikeitė LRT vadovybė. Pasibaigus ankstesnio LRT vadovo Audriaus Siaurusevičiaus antrajai kadencijai, generaline direktore kovo mėnesį išrinkta Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.