Linas Linkevičius užstojo Kiniją
Ki­ni­ja ger­bia Lie­tu­vos įsta­ty­mus, to­dėl ka­bin­ti šiai vie­nai di­džiau­sių eko­no­mi­kų pa­sau­ly­je eti­ke­tes bū­tų ne­at­sa­kin­ga, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Kinai puikiai žino, kad mes turime įstatymus, kurie saugo mūsų strateginę infrastruktūrą, kur mes žiūrime jautriau, jeigu yra investicijos į strateginius objektus. Kai žinai taisykles ir jos gerbiamos, nėra didelių problemų. Taip kad čia aš nekabinčiau kažkokių etikečių, nebūtų tai atsakinga daryti“, – Žinių radijui antradienį sakė ministras.

Lietuvos žvalgyba praėjusią savaitę perspėjo, kad šalyje vis aktyviau veikia Kinijos žvalgybos ir saugumo tarnybos. Kinija pareiškė esanti šokiruota dėl tokių kaltinimų ir vadino juos absurdiškais.

L. Linkevičius, paklaustas, ar nebus sudėtinga megzti santykius tokiame kontekste sakė nesuprantantis tokių viešų diskusijų naudos.

„Aš nematau naudos iš tos viešos diskusijos. Matyt, autoriai tų dokumentų tegu paaiškina, kokių jie turi motyvų ir kodėl būtent tokius teiginius skleidžia, tai tegu autoriai apie tai kalba. (...) Mes tikrai žiūrime lanksčiai, pragmatiškai, pabrėžčiau, žiūrime ir vertybiškai. Pirmiausia žiūrime savo nacionalinių interesų“, – sakė jis.

Tuo tarpu kalbėdamas apie žvalgybos įvardytą Rusijos grėsmę, L. Linkevičius sako, kad ši grėsmė išlieka akivaizdi.

„Čia nereikia būti dideliu ekspertu ar kažkokiu analitiku, kad tą grėsmę įžvelgtumei. (...) Šalis iš tikrųjų trikdo savo dalyvavimu daugelį procesų, aitrina tam tikrus konfliktus. Tad kad Lietuva būtų išimtis, būdama kaimynystėje, būtų naivu manyti“, – kalbėjo jis.

Vis dėlto, L. Linkevičiaus nuomone, Lietuvoje pavyko pasiekti pakankamą informuotumo apie šią grėsmę lygį, kuris užtikrina atsparumą galimiems Rusijos veiksmams.